Hulpverlening op Geïsoleerde Arbeidsplaatsen (HGA) - cursus

Vrijwilligers die beheerwerkzaamheden in het veld uitvoeren, proberen natuurlijk om ongevallen te voorkomen. Helaas zit een ongelukje met een (hand-)zaag of takkenschaar in een klein hoekje. Een goede voorbereiding van de werkdag is daarom enorm belangrijk. Ook weten wat je moet doen als er helaas wel een ongeluk gebeurt hoort bij deze voorbereiding.

Cursusinformatie
In deze cursus leer je wat er nodig is bij een goede voorbereiding van een werkdag en hoe je dit aantoonbaar kunt maken. Vanuit de Arbowet zijn vrijwilligerscoördinatoren verplicht om hier aandacht aan te besteden.  Verder leer je hoe je kunt handelen in het geval dat er wel een ongeluk gebeurt. Per cursus kunnen maximaal 12 personen deelnemen.

Voor wie?
Deze cursus is enkel bedoeld voor vrijwilligers van een vrijwilligersgroep landschapsbeheer die is aangesloten bij Brabants Landschap.
Per vrijwilligersgroep kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Het is verstandig dat in ieder geval de coördinator zelf deelneemt.

Wanneer?
Nog niet bekend

Programma
Avond 1 (theorie en oefeningen) door Anton Kerkhofs van AK-trainingen
 • Veiligheid en Regelgeving: Wat is uw verantwoordelijkheid als coördinator?
 • Specifieke gevaren bij werkzaamheden in de natuur
 • Bepalen van risico’s
 • Veilig werken met gereedschappen en veilig werken op hoogte
 • Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

De deelnemers worden geacht tussen les 1 en les 2 de eerste-hulp-theorie te leren.
Ze krijgen hiervoor lesmateriaal mee.

Avond 2 (theorie + oefenen hulpverlening) door Anton Kerkhofs van AK-trainingen, staat voornamelijk in het teken van oefeningen. Deelnemers oefenen in groepjes van drie (slachtoffer-hulpverlener-toezichthouder) waarbij steeds wordt gerouleerd, waardoor elke

deelnemer alle oefeningen doorloopt.

 • Wat te doen als t mis gaat?
 • Communicatie – alarmering – bereikbaarheid werklocatie
 • Grondbeginselen EHBO door vrijwilligers, waaronder reanimeren en wat te doen bij wonden
 • Specifiek aandacht voor oogletsel en teken

Avond 3 (theorie + kennisuitwisseling tussen groepen) door Marjolein Jellema van Brabants Landschap. Deze avond staat in het teken van het aantoonbaar maken van veilig werken. Hiervoor is een map ontwikkeld met een voorbeeld Arboplan en een model Arbowerkblad.

 • Kennisuitwisseling over gebruik van Arbodocumenten
 • Taakverdeling binnen de groep
 • Uitwisselen praktische tips om veilig te werken

Afsluiting
Deelnemers die avond 1 + 2 met goed gevolg afsluiten en aantoonbaar competent zijn, ontvangen een certificaat.

Kosten
Gratis voor maximaal 2 personen per landschapsbeheergroep die is aangesloten bij Brabants Landschap.

De training gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Contactpersoon bij Brabants Landschap
Marjolein Jellema
mjellema@brabantslandschap.nl
0411-622775/06-52318813

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen