1. Algemeen

Wat kan een bewoner van het buitengebied doen om de biodiversiteit in het buitengebied te vergroten? Zowel de inrichting van een erf, als het ecologisch beheer van het agrarisch cultuurlandshap komt in deze infobladen aan bod.

Documenten

Preview 01. Overzicht informatiebladen Coordinatiepunt Landschapsbeheer778 KB Download
Preview 02. Aan de slag als particulier landschappelijke inpassing1.5 MB Download
Preview 03. Aan de slag als particulier soorten op het erf879 KB Download
Preview 04. Agrarisch natuurbeheer akkerbouwbedrijf794 KB Download
Preview 05. Agrarisch natuurbeheer melkveehouderij open landschap815 KB Download
Preview 06. Agrarisch natuurbeheer melkveehouderij coulissenlandschap751 KB Download
Preview 07. Subsidiemogelijkheden504 KB Download