3. Soortenbescherming

Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij het Brabants Landschap zet zich in voor soorten die hun leefgebied in het agrarisch cultuurlandschap hebben. Informatie over deze soorten en het soortenbeleid vindt u hier.

Documenten

Preview 01. Weidevogelbescherming516 KB Download
Preview 02. Uilenbescherming540 KB Download
Preview 03. Uilenbeschermer gezocht1.5 MB Download
Preview 04. Infoblad Handleiding Uilenbeschermer voor de klas3.5 MB Download
Preview 05. Veilig werken op hoogte612 KB Download
Preview 07 Netwerk vleermuizen en steenmarters653 KB Download
Preview 08. Vleermuizen601 KB Download
Preview 11. Huizwaluw414 KB Download
Preview 12. Boerenzwaluw671 KB Download
Preview 13. Oeverzwaluw619 KB Download
Preview 14. Grote gele kwikstaart596 KB Download
Preview 15. IJsvogel716 KB Download
Preview 16. De steenuil518 KB Download
Preview 17. De kerkuil496 KB Download