Beheerwerk EHS

Het beheer van de natuurterreinen van het Brabants Landschap wordt per regio georganiseerd. Wij kennen in de provincie acht regio’s. Een beheerder van Brabants Landschap voert samen met terreinmedewerkers het beheer uit.

Geschikt voor: mannen en vrouwen die de handen uit de mouwen willen steken

Waarom beheerwerk EHS?

Bij dit beheer wordt veel samengewerkt met agrariërs in de buurt en worden loonwerkers ingeschakeld. In een aantal gevallen wordt er samengewerkt met vrijwilligers. Juist zij kunnen door in het heide- of bosbeheer kleinschalig te werken erg van nut zijn. Juist het kleinschalige karakter komt de biodiversiteit in een bepaald biotoop ten goede. De beheerder werkt vaak samen met een vrijwilligersgroep uit de regio of heeft een aantal actieve vrijwilligers om zich heen die vol enthousiasme beheerwerk uitvoeren. Op de heide wordt (kleinschalig) geplagd, in de bossen exoten verwijderd en wandelroutes nagelopen.

Zelf meedoen
Informatie over het vrijwilligerswerk kan worden ingewonnen bij Marjolein Jellema, vrijwilligerscoördinator bij Brabants Landschap. Zij bekijkt graag met u of er mogelijkheden zijn tot samenwerking. Mocht het qua afstand of mogelijkheden niet goed uitkomen om het vrijwilligerswerk bij het Brabants Landschap uit te voeren, dan zijn bij haar ook de adressen van de diverse groepen landschapsbeheer en groepen bekend die zich bezig houden met vrijwillige weidevogel- of uilenbescherming. Ook kan worden gewezen op de mogelijkheden bij Natuurmonumenten of Staatsbosbeheer. 

Om alvast een indruk te krijgen van jouw interesses en drijfveren is het handig om het contactformulier in te vullen en te mailen naar Marjolein Jellema via mjellema@brabantslandschap.nl.