Grote gele kwikstaart

Voor de grote gele kwikstaart is het lastig om een goede broedplaats te vinden. Daarom hangen de vrijwilligers nestkasten voor hen op.

Geschikt voor: handige aanpakkers die uren kunnen turen

Waarom de grote gele kwikstaart?
Broedende grote gele kwikstaarten komen pas sinds kort in Brabant voor. Omdat de beken weer meanderen, vinden ze nu voldoende voedsel op de oevers. De kwikstaarten zitten vooral rond sluizen en stuwen. Daar is echter onvoldoende broedgelegenheid.  

Mooi werk
Vogelwerkgroepen hangen speciale nestkasten op, vaak onder bruggen. Vervolgens houden ze de vogels urenlang in de gaten. Zo leer je de grote gele kwikstaart kennen en weet je wat het resultaat van je werk is

Zelf meedoen
Kijk op Grotegelekwik.nl en sluit u aan bij één van de Brabantse vogelwerkgroepen die de grote gele kwikstaart beschermen. Of mail naar Jochem Sloothaak: jsloothaak@brabantslandschap.nl.