Keent

Ligging: tussen Ravenstein en Grave aan de Maas
Opmerkelijk: kuddes ‘wilde’ paarden en runderen

Een in 1938 afgesneden en dichtgegooide Maasarm is over een lengte van 4 km terug uitgegraven en aan één zijde weer aan de rivier getakt. In de aanpalende uiterwaard is over een oppervlakte van ruim 3 km² nieuwe natuur gemaakt door grond af te graven en nevengeulen aan te leggen. Onder invloed van de rivierdynamiek volgen de ontwikkelingen elkaar snel op. Spontaan ontwikkelt zich een ‘ooibos’ van populieren en wilgen, bomen die tegen een (water)stootje kunnen. Maar hoe meer bomen, hoe minder water er door de Maas kan.

Natuurontwikkeling en grote grazers
Waterberging zou er door in gevaar komen en dát was nou net de bedoeling van de pas in 2014 afgeronde ‘natuurontwikkeling’: het verminderen van overstromingsgevaar benedenstrooms. Het bos moet dus in zijn ontwikkeling gestoord worden. Daarom lopen er op Keent kuddes rond van grote grazers, paarden en runderen die het gebied open houden met hun vraat en tred. Bijzonder aan de runderen is dat het om primitieve rassen gaat, waaruit men het uitgestorven oerrund hoopt terug te fokken. En al zijn ze imposant, u mag toch van de paden af en door het gebied struinen. Bewaar wel de nodige afstand want ze vertonen kuddegedrag, zeker als er kalfjes bij zijn. 

Verruiging en afwisseling
Waar delen worden uitgesloten van begrazing kan de vegetatie verruigen, wat goed is voor ruigte- en struweelvogels, vlinders en overige insecten. In de lage moeraszone in het verlengde van de rivierarm zitten watervogels als zwanen, ganzen, futen en eenden. Ons beheer is gericht op een grote afwisseling tussen water, moeras, grasland, ruigte en bos.     


Daarom naar Keent
  • Op safari in eigen land
  • Een snel veranderend landschap dankzij dynamische processen
  • 's Winters grote groepen ganzen en andere watervogels
  • Fietsen over de dijkjes van het bewoonde gebied, het 'Eiland van Keent'
Voorzieningen
Algemeen
  • Oppervlakte: 300 hectare

Activiteiten

Er zijn op het moment geen aankomende activiteiten.