Bij op bloem

22 januari 1932 werd Stichting het Noordbrabants Landschap, kortweg Brabants Landschap, opgericht. In het kader van ons credo natuur ‘dichtbij’ huis investeren we in behoud, herstel en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed in de provincie Noord-Brabant. Sindsdien hebben we veel voor elkaar gekregen.

90 jaar natuur én landschap ‘dichtbij’ huis

Natuur staat nooit op zichzelf

Vele kwetsbare natuurgebieden en historische landgoederen werden aangekocht, hersteld en beschermd. Met de oprichting van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer  is daar de zorg voor het cultuurlandschap bijgekomen. Heel waardevol, omdat de natuur nooit op zichzelf staat, maar onderdeel is van het grotere landschap.

Realisatie van Natuurnetwerk Brabant

De eerste 30 jaar van haar bestaan hield Brabants Landschap zich enkel bezig met het beïnvloeden en adviseren van de overheid om natuur en landschap (in grote lijnen) te behouden. Aankopen was daarbij geen doel. Hoe anders is dat nu, 60 jaar verder met als hoofddoelstelling in 2027 het hele Brabantse Natuurnetwerk gerealiseerd te hebben. Dit aaneengeschakelde natuurnetwerk zorgt voor een gezonde leefomgeving met voldoende soortenrijkdom. Inmiddels hebben we maar liefst 19.000 hectare in beheer. Daarnaast stellen we zo’n 500 erfgoedlocaties veilig voor de toekomst met zorgvuldige restauraties en duurzame exploitaties.

Succesvolle natuurbescherming kan alleen maar samen

We hebben deze resultaten kunnen boeken dankzij de inzet van duizenden vrijwilligers in het cultuurhistorische landschap die samen met boeren, gemeenten en waterschappen zich inzetten voor een aantrekkelijk en vitaal cultuurlandschap. Een landschap met houtwallen, boomdijken, knotwilgen en boerenerven. Daarnaast werken we met vele partners samen om te kunnen investeren in natuur en natuurverbindingen vanuit steden naar het buitengebied op lokaal, provinciaal én Europees niveau. Ook onze ruim 30.000 beschermers zijn hierin van belang. Zij maken het (financiële) draagvlak voor ons werk zichtbaar, wat onmisbaar is in het maatschappelijk veld waarin we werken. Benieuwd naar jouw voordeel?

Recreatie(mogelijkheden) in de vrije natuur

Naast bovengenoemde kerntaken vinden wij het ook erg belangrijk dat natuur ‘dichtbij’ huis toegankelijk is én blijft voor iedereen. Door wandelroutes ook voor wandelwagens en mindervaliden beschikbaar te maken, kun zowel jong als oud genieten van alle natuurparels die onze provincie rijk is. Daarnaast hopen we dat door verwondering en beleving eenieder eerder geneigd is deze te willen beschermen – ook voor toekomstige generaties. Bekijk onze wandelroutes en andere recreatiemogelijkheden op de interactieve kaart. 

Impressie uit het veld 2021

In het jaaroverzicht van vorig jaar kun je een aantal resultaten van ons werk zien. De komende jaren zullen zich vele kansen voordoen om natuur te herstellen en uit te breiden, vanwege de klimaatverandering én landbouwtransitie.

Dit jaar staan we uiteraard stil bij deze mijlpaal met diverse activiteiten, naar gelang de corona maatregelen het toelaten. Hier komen we later dit jaar op terug.

 

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen