Aan-de-tekentafel

Gisteren is in Den Haag het Aanvalsplan Landschap overhandigd aan Christianne van der Wal (Minister voor Natuur en Stikstof), Pieter van Geel (Voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en aan Hagar Roijackers (gedeputeerde bij de provincie Brabant) en Huib van Essen (gedeputeerde bij de provincie Utrecht) die namens het IPO aanwezig waren. 

Aanvalsplan Landschap gepresenteerd met Brabants voorbeeld

Onze coördinator landschapsbeheer Carlo Braat heeft de Brabantse aanpak gepresenteerd. Een goed verdienmodel voor agrariërs die een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelen, zoals een mooi en biodivers landschap, stond in zijn presentatie centraal. Daarnaast moeten partijen in de streek vertrouwen in elkaar hebben om tot een succesvolle uitrol van het Aanvalsplan te komen via een gebiedsgerichte aanpak.

Doel van het Aanvalsplan

Een coalitie van partijen verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel heeft op verzoek van de overheid het Aanvalsplan opgesteld. Deze coalitie bestaat uit een brede selectie van maatschappelijke organisaties, provincies, waterschappen en bedrijven. Ook de ministeries van LNV, BZK, en OCW hebben bijgedragen aan het opstellen van het Aanvalsplan. Doel is om 10% van het landelijk gebied in te richten voor groene en blauwe landschapselementen. In 2030 moet de helft van deze ambitie zijn gerealiseerd. Uiterlijk in 2050 moet het groen-blauwe raamwerk klaar zijn. Als cruciale randvoorwaarde om dit mogelijk te maken is tot 2030 7,5 miljard nodig. Beheervergoedingen moeten langjarig worden zeker gesteld. Het Aanvalsplan verhoogt de landschappelijke kwaliteit en diversiteit van het Nederlandse landschap en draagt significant bij aan het halen van onze Europese verplichtingen rondom biodiversiteit, de klimaatopgave en schoon water. Ook levert het een belangrijke bijdrage aan natuurinclusieve landbouw door maatschappelijke diensten te belonen. 

Brabantse inbreng

Vanuit de Brabantse context heeft Carlo aangeven dat we in Brabant al veel hebben en veel aan het ontwikkelen zijn. We hebben in Brabant de Stimuleringsregeling Landschap – de meest uitgebreide regeling in ons land voor de groenblauwe dooradering- en met het project Brabants Bodem wordt gewerkt aan een verdienmodel voor agrariërs die invulling geven aan maatschappelijke opgave, zoals een mooi en biodivers landschap. Dat verdienmodel is cruciaal om de doelstellingen van het Aanvalsplan voor elkaar te krijgen.

1000 km nieuwe landschapselementen in Van Gogh Nationaal Park

Voor het VGNP zijn ook op het gebied van groenblauwe dooradering wensen geformuleerd. Voor de langere termijn is de wens om 1000 km aan nieuwe landschapselementen te realiseren. Vanuit VGNP is aan het Ministerie van LNV aangegeven graag met een pilot te starten om het Aanvalsplan Landschapsplan uit te gaan voeren.

Meer informatie

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen