Bij op bloem

Het Dinamo Fonds steunt herstelprojecten in zes bijzondere gebieden van Nederland; de Meierij van ’s-Hertogenbosch, het Euvelgunne-Hunzedalgebied, Paterswolde, het Reestdal, de Noordoostpolder en Zuid-Beveland. Met een bijdrage van 103.000 euro worden in deze gebieden vitale landschapselementen zoals heggen, hagen, boomwallen, grachten, poelen, grasland, eikenhakhoutbossen en zandwegen hersteld. 

Herstel cultuurlandschap plus impuls biodiversiteitsherstel

Door landschapselementen te herstellen wordt het historische karakter van het cultuurlandschap versterkt. Met de aanplant en versterking van de landschapselementen krijgt de biodiversiteit een positieve impuls. Leefgebieden voor bedreigde -en streekgebonden soorten worden hierdoor versterkt.

Samenwerking LandschappenNL
Voor het derde jaar selecteerde de koepelorganisatie van alle 19 landschapsorganisaties, LandschappenNL, de ingediende projecten voor het samenwerkingsprogramma ‘Herstel en behoud van vitale landschapselementen’. Dit jaar zijn zes landschapsorganisaties ondersteund; Brabants Landschap, het Groninger Landschap, Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Landschapsbeheer Flevoland en Het Zeeuwse Landschap. De provinciale organisaties dragen ook bij in de kosten en zorgen voor de uitvoering van de herstelprojecten vaak in samenwerking met andere terreineigenaren. “Het is mooi om te zien dat onze provinciale organisaties enthousiast zijn en hard werken aan het herstel van het landschap, gezien de vele ingediende projectaanvragen voor het samenwerkingsprogramma. Uiteindelijk zijn zes projecten geselecteerd die direct aansloten op de gestelde voorwaarden van de regeling en de beoogde effecten” aldus Hank Bartelink directeur-bestuurder van LandschappenNL. 

Herstel cultuurlandschap plus impuls biodiversiteitsherstel
Met het herstellen van bijna verdwenen landschapselementen, worden historische structuren weer zichtbaar in het cultuurlandschap. Hierdoor wordt de streekeigen landschappelijke waarde vergroot. Daarnaast draagt het herstel bij aan het versterken van de natuurwaarde en de biodiversiteit in de gebieden. Deze landschapselementen vormen een ecologische verbinding voor insecten, amfibieën en dieren tussen verschillende leefgebieden zodat uitwisseling van populaties weer mogelijk is.
In de Meierij van ’s-Hertogenbosch worden drie oude zandwegen in het buitengebied van Gemonde hersteld. Brabants Landschap gaat samen met de gemeente Sint-Michielsgestel het puin in de wegen verwijderen en de begroeiing vervangen en bredere bermen aanleggen met struweelsoorten. Hiermee kunnen de zandwegen weer fungeren als ecologische verbinding. “Door in te zetten op herstel van verbindende landschapselementen in gebieden, kunnen we het cultuurlandschap én de biodiversiteit versterken” zegt Henk Atze Dijkstra directeur van het Dinamo Fonds. In de afgelopen twee jaar steunde het Dinamo Fonds met 200.000 euro tien herstelprojecten in negen provincies. In 2024 zal het fonds een bedrag van 100.000 euro beschikbaar stellen voor herstelaanvragen. 

Over LandschappenNL
LandschappenNL zet zich in voor een groeiend bewustzijn van de waarde en het belang van natuur, landschap en erfgoed. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het behartigen van de belangen van de 19 provinciale organisaties op het gebied van landschapsbeheer en landschapsbescherming op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Men bundelt aandacht en inspanningen in landelijke projecten en vormt daarmee een krachtig netwerk. Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland én om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Om gezamenlijk te werken aan een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie.

Lees meer over het project 'Zandpaden'

Partners

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen