Boom-planten

Brabants Landschap heeft een sterke positie ontwikkeld als beschermer en beheerder van een groot aantal natuurgebieden. Vaak is dat natuur in het geheel van een landgoed en in samenhang met het omliggende landschap.

De verscheidenheid aan natuur in Brabant voor de toekomst veiligstellen

We willen de natuur herstellen door gebieden te vergroten, optimaal in te richten en onderling te verbinden. Door samen te werken met onze omgeving richten we het landschap en waterbeheer zo in dat de natuur meer op eigen benen kan staan. Vervolgens willen wij met optimaal beheer van onze natuurterreinen zorgen voor een hoge, kenmerkende soortenrijkdom.

 • Aankopen

  In de ruim 90 jaar van ons bestaan hebben we méér dan 100 natuurgebieden veiliggesteld. De komende 6 jaar willen we nog zeker 800 hectare nieuwe natuur realiseren door aankoop. Wij zijn dan ook actief partner en initiatiefnemer in het Natuurnetwerk Brabant. 
   

  Lees meer

 • Beheren


  Heidegebieden, landgoederen, beekdalgraslanden: zonder beheer verdwijnen deze bijzondere landschappen en de soorten die er zich thuis voelen. Waar het nodig is, werken wij in onze natuurgebieden. Natuurbescherming is en blijft mensenwerk. 

  Lees meer

 • Ontwikkeling

  Bij het ontwikkelen of herstellen van natuur wordt er eerst een referentiebeeld geschetst op basis van ecologisch onderzoek. We gaan voor een hoge biodiversiteit die goed in balans is met de waarde van het historische landschap. Daarbij staan wij altijd open voor nieuwe inzichten.

  Concrete voorbeelden 

Onze visie op het natuurbeheer

 • Brabants Landschap maakt zich sterk voor een robuuste natuur met kenmerkende biodiversiteit binnen sterke natuurgebieden in een samenhangend netwerk. Afhankelijk van de plek kiezen we voor verschillende karakteristieke natuurtypen van Brabant. Van belang daarbij is dat de kwaliteit van water, bodem en lucht op orde is. De natuur kan daardoor tegen een stootje en op lange termijn meebewegen met klimaatontwikkeling.

 • We kijken verder dan de grenzen van onze terreinen. We richten ons ook op de ontwikkeling van het cultuurlandschap in brede zin, vanwege de impact op onze terreinen en het belang van landschappelijke en natuurlijke kwaliteit in het cultuurlandschap.
 • Bij de inrichting en het beheer hebben we oog voor historie en landschap. We houden rekening met de bodem en de waterhuishouding, maar ook met bewoners, de geschiedenis en identiteit van een gebied. Wij willen natuur die thuishoort op die plek en proberen steeds om grote biodiversiteit daarmee te combineren. Op verschillende plekken leggen we verschillende accenten, zodat op hoger schaalniveau alle waarden tot hun recht komen.

 • We willen mensen laten genieten van en betrekken bij de natuur, want dat draagt bij aan hun gezondheid en geluk en aan het draagvlak voor natuur. Dat mag echter niet ten koste gaan van de natuur zelf. We kiezen daarom waar dat kan voor toegankelijkheid, zonder verstoring van kwetsbare natuur.

 

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen