Bij op bloem

Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Met een kleine werkorganisatie en veel samenwerking, streven wij onze doelen na.

Natuurbescherming 'dichtbij' huis

Natuur, landschap en erfgoed

Organisatorisch bestaat Brabants Landschap uit drie takken: terreinbeheer, landschapsbeheer en behoud van erfgoed. Terreinbeheer gaat over aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Landschapsbeheer daarentegen gaat over het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied. Dit gebeurt vooral door het geven van advies aan agrariërs en particulieren over aanleg en onderhoud van landschapselementen, en de mogelijkheden van (subsidie)regelingen. Met de derde pijler, behoud van erfgoed, dragen we zorg voor 490 opstallen. Dit zijn onder andere 95 monumenten en 39 landgoederen. Deze bijzondere gebouwen vertellen het verhaal van de geschiedenis en het landschap.

Bestuur

Het Brabants Landschap is een stichting met een algemeen bestuur en een hoofdbestuur. Het algemeen bestuur is een verzameling van mensen uit alle geledingen van de Brabantse samenleving die affiniteit hebben met ons werk. Dit bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Uit het algemeen bestuur is een hoofdbestuur gekozen. Zij zijn feitelijk het dagelijks bestuur en vergaderen vaker.

Leden Hoofdbestuur

  • G.J. van Nuland              Voorzitter
  • J.K.B. van Daalen           Vicevoorzitter
  • I.A.M. Woestenberg       Penningmeester
  • M.A.H. Moorman           Secretaris
  • S. Middelkamp               Lid Hoofdbestuur
  • J.J.M. Mulleman            Lid Hoofdbestuur 

LandschappenNL

Elke provincie heeft een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de bescherming van natuur en landschap. Anders dan in onze provincie, is dit in de meeste provincies onderverdeeld in twee aparte organisaties. Deze provinciale organisaties worden door één centrale koepelorganisatie ondersteund; LandschappenNL. Dit is een samenwerkingsverband van 20 landschapsorganisaties die op landelijk niveau de belangen behartigen van natuur en landschap.

Werkorganisatie

Bij Brabants Landschap werken ongeveer 80 medewerkers. Het merendeel daarvan werkt buiten in het veld aan het beheer van onze natuurgebieden. Het landschapsbeheer wordt uitgevoerd door de 11 medewerkers van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Op het kantoor in Haaren werkt een klein team aan werkzaamheden als administratie, beheerplanning, communicatie en het ondersteunen van de medewerkers in het veld. De dagelijkse leiding is in handen van een directie met een directeur en adjunct-directeur.

Adviescommissies

Bij het beheer van onze natuurgebieden worden we geadviseerd door een externe beheercommissie. Deze bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuurbeheer. Als klankbord voor het Coördinatiepunt Landschapsbeheer fungeert het 'Overleg Landschapsbeheer'. Deze overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties, Provincie, waterschappen en gemeenten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Brabants Landschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Op deze website vindt u alle informatie die hiervoor van belang is.
Stichting het Noordbrabants Landschap: contactgegevens | RSIN-nummer: 2864873

Meer weten:

Veelgestelde vragen

Over ons

Hoe neem ik contact op met Brabants Landschap?

Wil je ons een vraag stellen of iets melden, dan kun je een bericht sturen via het contactformulier. Je kunt ons ook telefonisch bereiken, via (0411) 622 775. Maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Naar het contactformulier

Hoe blijf ik op de hoogte van jullie activiteiten?

In onze nieuwsbrief verzamelen we iedere maand het laatste nieuws uit de natuur, een 'kijkje in de keuken' en leuke excursies en activiteiten. Al onze excursies en activiteiten zijn ook op onze website te vinden.

Excursies en activiteiten

Kan ik jullie magazine eens gratis uitproberen?

Drie keer per jaar brengen we het prachtige natuurmagazine Brabants Landschap inclusief jeugdkatern en een wandelroute uit. Boordevol informatie over de prachtige natuurgebieden die wij beheren, maar ook over cultuurhistorie, kunst, literatuur en andere onderwerpen. Draag je natuur en erfgoed ook een warm hart toe en wil je meer weten over ons werk? Vraag dan hieronder eenmalig ons digitale magazine aan.

Vraag je gratis exemplaar aan


Hoe gaan jullie om met mijn gegevens?

Stichting het Noordbrabants Landschap is afhankelijk van natuur- en erfgoedliefhebbers die ons werk willen ondersteunen. Daarom leggen we graag uit hoe we met persoonlijke informatie omgaan. We nemen privacy uiterst serieus en zorgen ervoor dat je gegegevens bij ons veilig zijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

Bekijk ons privacy-statement

Heeft Brabants Landschap een ANBI-status?

Brabants Landschap is een goed doel. Brabants Landschap heeft het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF-keurmerk) voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding en de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status). Het RSIN-nummer is 2864873.

Ik wil graag een pand van Brabants Landschap huren

Naast het eigendom van natuurterreinen, hebben wij ook een groot aantal gebouwen in bezit. Het bezit is zeer divers: boerderijen, forten, kastelen en landhuizen. Bij het in gebruik geven van gebouwen onderscheiden we 3 hoofdcategorieën: erfpacht, huur en bedrijfshuur.

Over het algemeen zijn onze panden langjarig in gebruik, maar zo nu en dan komt er iets beschikbaar. Indien wij geschikte gebruikers zoeken, zullen wij dat op onze website kenbaar maken.

Bekijk het woningaanbod

Standpunten

Uitgezette dieren in natuurgebieden

Helaas komt het de laatste tijd steeds vaker voor dat wilde dieren worden uitgezet in Brabantse natuurgebieden. De uitgezette dieren komen niet van nature voor in die gebieden. Zo weten we dat de dieren niet zelf naar het gebied getrokken zijn, maar bewust werden uitgezet. Het uitzetten van dieren in beschermde natuurgebieden is illegaal, onverantwoordelijk en veroorzaakt veel problemen.

Bekijk ons standpunt

De wolf in Brabant

De wolf keerde na 150 jaar afwezigheid in 2015 weer terug in Nederland. Sinds 2020 wordt geregeld een gevestigde wolf gezien in het zuidoosten van Brabant. Met gevestigd bedoelen we dat de wolf een geschikt leefgebied heeft gevonden en daar blijft.

Bekijk ons standpunt

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen