Bij op bloem

Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Met een kleine werkorganisatie en veel samenwerking, streven wij onze doelen na.

Natuurbescherming 'dichtbij' huis

Natuur, landschap en erfgoed

Organisatorisch bestaat Brabants Landschap uit drie takken: terreinbeheer, landschapsbeheer en behoud van erfgoed. Terreinbeheer gaat over aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden. Landschapsbeheer daarentegen gaat over het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied. Dit gebeurt vooral door het geven van advies aan agrariërs en particulieren over aanleg en onderhoud van landschapselementen, en de mogelijkheden van (subsidie)regelingen. Met de derde pijler, behoud van erfgoed, dragen we zorg voor 490 opstallen. Dit zijn onder andere 95 monumenten en 39 landgoederen. Deze bijzondere gebouwen vertellen het verhaal van de geschiedenis en het landschap.

Bestuur

Het Brabants Landschap is een stichting met een algemeen bestuur en een hoofdbestuur. Het algemeen bestuur is een verzameling van mensen uit alle geledingen van de Brabantse samenleving die affiniteit hebben met ons werk. Dit bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Uit het algemeen bestuur is een hoofdbestuur gekozen. Zij zijn feitelijk het dagelijks bestuur en vergaderen vaker.

Leden Hoofdbestuur

  • G.J. van Nuland           Voorzitter
  • J.K.B. van Daalen        Vicevoorzitter
  • I.A.M. Woestenberg     Secretaris en penningmeester
  • M.A.H. Moorman          Lid Hoofdbestuur
  • S. Middelkamp             Lid Hoofdbestuur
  • J.J.M. Mulleman           Lid Hoofdbestuur 

LandschappenNL

Elke provincie heeft een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de bescherming van natuur en landschap. Anders dan in onze provincie, is dit in de meeste provincies onderverdeeld in twee aparte organisaties. Deze provinciale organisaties worden door één centrale koepelorganisatie ondersteund; LandschappenNL. Zij behartigen de belangen van natuur en landschap op een landelijk niveau.

Werkorganisatie

Bij Brabants Landschap werken ongeveer 80 medewerkers. Het merendeel daarvan werkt buiten in het veld aan het beheer van onze natuurgebieden. Het landschapsbeheer wordt uitgevoerd door de 11 medewerkers van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Op het kantoor in Haaren werkt een klein team aan werkzaamheden als administratie, beheerplanning, communicatie en het ondersteunen van de medewerkers in het veld. De dagelijkse leiding is in handen van een directie met een directeur en adjunct-directeur.

Adviescommissies

Bij het beheer van onze natuurgebieden worden we geadviseerd door een externe beheercommissie. Deze bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuurbeheer. Als klankbord voor het Coördinatiepunt Landschapsbeheer fungeert het 'Overleg Landschapsbeheer'. Deze overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties, Provincie, waterschappen en gemeenten.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Brabants Landschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Op deze website vindt u alle informatie die hiervoor van belang is.
Stichting het Noordbrabants Landschap: contactgegevens | RSIN-nummer: 2864873

Meer weten:

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen