Bij op bloem

De mens heeft natuur nodig om te overleven. Maar alle planten en dieren samen vertegenwoordigen ook een op zichzelf staande waarde. Wij proberen de verscheidenheid aan Brabantse biodiversiteit, waardevolle cultuurlandschappen en erfgoed voor de toekomst veilig te stellen.

Samen zorgen voor
natuur, landschap en erfgoed 

 

Dit doen wij vanuit de overtuiging dat de natuur een belangrijke waarde in zichzelf vertegenwoordigt waarvoor we als mensen verantwoordelijkheid dragen. Én vanuit het besef dat de natuur, het landschap en ons erfgoed van grote waarde zijn voor het welzijn van mensen en onderdeel zijn van onze identiteit. Wij doen dit niet alleen! Integendeel, we zijn geworteld in Brabant en samen met onze beschermers, vrijwilligers en partners zorgen we voor de natuur en geven we het landschap en ons erfgoed door aan de komende generaties.

 

 

  • Brabants Landschap zorgt voor natuur in Brabant door het aankopen, uitbreiden, beschermen, beheren, herstellen en verbinden van natuurgebieden. 
    Meer over natuurbeheer
  • We zorgen voor waardevolle en natuurrijke landschappen in Brabant door het ondersteunen en adviseren van vrijwilligers en grondeigenaren. 
    Meer over landschapsbeheer
  • Daarnaast dragen we zorg voor erfgoed in Brabant door het beheren van landgoederen en de restauratie en het duurzaam gebruik van gebouwen erfgoed. 
    Meer over erfgoedbeheer
  • Ten slotte willen we mensen laten genieten van natuur, landschap én erfgoed door het openstellen van gebieden en gebouwen voor recreatie en beleving, en door mensen als vrijwilliger te betrekken bij ons werk.Meer over natuurbeleving

 

Eik

Visie

De hand van de mens is overal zichtbaar in ons Brabantse landschap. Door menselijk gebruik en benutting zijn karakteristieke landschappen ontstaan, landgoederen vormgegeven en leefgebieden voor planten en dieren ontstaan en veranderd. Dat heeft gezorgd voor diversiteit en bijzondere kwaliteiten. De voortgaande intensivering van het landgebruik heeft echter ook geleid tot verarming en achteruitgang. Uitbreidende bebouwing en infrastructuur, klimaatverandering, verdroging, intensieve landbouw en energieopwekking zetten de natuur onder te grote druk.

Op veel terreinen is een omslag nodig om te zorgen dat de natuur en onze leefomgeving weer
aan kwaliteit winnen en dat planten en dieren opnieuw de ruimte krijgen in ons landschap.
Daar plukken we als maatschappij veel vruchten van. Een sterke natuur is immers op allerlei
manieren goed voor ons allemaal.

Op weg naar een gezonde leefomgeving! Hoe? 

Dat lees je in ons Beleidsplan 2022-2026

Gratis welkomstpakket met natuurgids

Word beschermer

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen