Privacyverklaring

Waarom dit privacy statement?
Stichting het Noordbrabants Landschap, hierna ‘Brabants Landschap’, verwerkt ten behoeve van dienstverlening de door u verstrekte persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voorschrijft. In dit privacy statement willen wij u hierover nader informeren.

Toepasselijkheid privacy statement
In dit privacy statement wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door Brabants Landschap. Het heeft betrekking op het gebruik van persoonsgegevens van beschermers, vrijwilligers, relaties en bezoekers van de website.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps waarnaar Brabants Landschap op haar website en in haar uitingen naar verwijst. Brabants Landschap adviseert het privacy beleid van deze derden op de betreffende websites te raadplegen. 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Brabants Landschap kan persoonsgegevens over u verwerken en vastleggen, doordat u zich heeft aangemeld als beschermer (donateur), vrijwilliger of deelnemer aan een activiteit, relatie bent van Brabants Landschap, en/of omdat u contact met ons opneemt per post, telefoon, e-mail, social media of via de website. Brabants Landschap verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • Contactgegevens: zoals door u verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geslacht. Aan beschermers en vrijwilligers vraagt Brabants Landschap daarnaast om de geboortedatum. Deze wordt uitsluitend gebruikt om geanonimiseerd een data-analyse te kunnen maken van de opbouw van onze achterban.
  • Betalings- en factuurgegevens: indien u beschermer bent, of een overeenkomst met ons aangaat hebben wij voor de financiële afhandeling bankgegevens nodig.
  • Websitegegevens (cookies): zoals IP-adres, verkeer- en locatiegegevens en informatie over het gebruik van onze website.
  • Brabants Landschap huurt jaarlijks eenmalig tevens een aantal adressen in, van huishoudens waarvoor ons werk mogelijk interessant is (marketingdoeleinden). Deze adressen worden niet opgeslagen in onze administratie, behalve als iemand zich aanmeldt als beschermer of vrijwilliger. Brabants Landschap betracht alle zorgvuldigheid bij het huren van adressen en werkt uitsluitend met partijen die zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor onze jaarlijkse wervingsactie hebben wij uiterst secuur een adressenbestand laten samenstellen door EDM Data uit Nieuwegein. Deze adressen mogen wij voor onze wervingsactie eenmalig gebruiken om u te informeren over ons werk. EDM beschikt over een grote database van consumenten. Indien u vragen heeft over het gebruik van uw gegevens, kunt u altijd bij EDM terecht via https://evenoverdata.nl/altijd-antwoord-op-uw-vragen of privacyofficer@edm.nl

Voor welke doeleinden verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Brabants Landschap gebruikt verkregen persoonsgegevens ten behoeve van onze dienstverlening aan u als beschermer, vrijwilliger, deelnemer, relatie of bezoeker van onze website, en voor de interne administratie. Meer specifiek vragen wij u om uw persoonsgegevens met ons te delen voor de volgende doeleinden:

  • Ten behoeve van het aangaan, onderhouden en verbeteren van de (contractuele) relatie met haar (potentiële) beschermers, vrijwilligers, deelnemers, relaties en websitebezoekers, voor marketingdoeleinden of voor het verbeteren van de diensten en producten.
  • Voor het toepassen en uitvoeren van wettelijke verplichtingen.

Brabants Landschap kan u voor het bovenstaande benaderen per post, telefoon, e-mail of social media. Daarnaast verstuurt Brabants Landschap nieuwsbrieven per e-mail. Wanneer u de betreffende nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, kunt u gebruik maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief.

Persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan hetgeen hierboven omschreven.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Brabants Landschap kan bij de verwerking van gegevens gebruik maken van de diensten van derden. Deze derden treden dan in opdracht van Brabants Landschap op. Dit privacy statement is mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker voor Brabants Landschap optreden. Met alle dienstverleners die persoonsgegevens verwerken, sluit Brabants Landschap een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de AVG-bepalingen.

Brabants Landschap kan gehouden zijn uw gegevens te verstrekken aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties vanwege een wettelijke verplichting.  

Uw rechten als betrokkene
U kunt laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Ook kunt u ons verzoeken om inzage in uw gegevens of verwijdering van gegevens. Wij zullen u hierbij vragen zich te legitimeren. Via het e-mailadres info@brabantslandschap.nl  kunt u hierover schriftelijk contact met ons opnemen. Brabants Landschap zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Klachten over het gebruik van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan Brabants Landschap of aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe beveiligen we uw persoonsgegevens?
Brabants Landschap neemt de bescherming van persoonsgegevens uiterst serieus en neemt passende fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mocht u toch de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kan contact worden opgenomen met Brabants Landschap via info@brabantslandschap.nl.

Wijzigingen
Wij kunnen ons privacy beleid wijzigen. Wijzigingen in ons privacy beleid zullen wij aanpassen in dit privacy statement. Deze pagina is voor het laatst aangepast op 1 juni 2018.

Vragen, opmerkingen, klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft naar aanleiding van dit privacy statement of over de wijze waarop Brabants Landschap omgaat met uw persoonsgegevens, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@brabantslandschap.nl.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen