Werk-in-uitvoering-schop

Samen met Waterschap Brabantse Delta heeft Brabants Landschap de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide hersteld. Deze was namelijk deels verdroogd, omdat het gebied van oudsher ingericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.

Herstel natuur en waterhuishouding

Dit had grote gevolgen voor een aantal zeldzame planten en dieren in het gebied. In afstemming met Waterschap Brabantse Delta heeft Brabants Landschap bij dit project de verkennende gesprekken met de belanghebbenden en omwonenden gevoerd en zelf de grondverwerving voor haar rekening genomen.

Maatregelen 

Deze voorbereiding leidde tot goed resultaat: In het najaar van 2022 herstelde Waterschap Brabantse Delta de beek de Bijloop, die door het gebied loopt en hebben we in de Vloeiweide natte natuur ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat er meer stroming en meer zuurstof in de beek komt, is de bodem van de Bijloop omhoog gebracht. Daarnaast zorgen flauwe oevers voor de vestiging van een gevarieerde watergebonden oevervegetatie. Houtbundels in de beek zorgen voor meer variatie in de stroomsnelheid en houden zand en bladeren tegen die door de beek worden meegevoerd. De bladeren verteren, wat bepaalde (kleine) vissen en waterinsecten aantrekt. Daarnaast is de bovenste grondlaag van een aantal weilanden rondom de Bijloop afgegraven. Door het afgraven van deze fosfaatrijke laag krijgen de kenmerkende schraallandvegetaties weer volop kans. Door de verhoogde beekbodem kan het toestromende grondwater (kwelwater) nu vanuit de hogere delen in de wortelzone van deze vegetaties komen.

Zeldzame soorten

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat zeldzame soorten zoals de moerassprinkhaan, het plantje teer guichelheil en vissen als het bermpje en de riviergrondel zich hier weer thuis kunnen gaan voelen. In het gebied zijn ook een aantal poelen aangelegd voor de kamsalamander.

Officieel moment

Op 13 april 2023 is het project feestelijk afgerond in bijzijn van omwonenden en de projectpartners, zoals Waterschap Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant en Gemeente Zundert. De officiële openingshandeling werd uitgevoerd door Alwijn ten Cate (lid dagelijks bestuur Brabantse Delta) en Joris Hogenboom (directeur Brabants Landschap). Aan de oever van de Bijloop zaagden zij een boom om. Deze ligt nu in de nieuwe beekloop en zorgt daarmee voor de benodigde variatie in stroomsnelheid en biedt voedsel- en schuilgelegenheid aan vissen en waterinsecten.

Projectfilm

Op verschillende momenten gedurende de uitvoering zijn video-opnamen gemaakt. Hiervan is een korte projectfilm samengesteld die een mooie samenvatting geeft van de werkzaamheden en veranderingen in het gebied. 

Rust voor de natuur

Het is nu aan de natuur om zich verder te ontwikkelen. Daarbij is rust belangrijk en daarom is het gebied alleen via de bestaande wandelpaden te betreden.

 

Partners

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen