Werk-in-uitvoering-schop

Samen met Waterschap Brabantse Delta heeft Brabants Landschap de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide hersteld. Deze was namelijk deels verdroogd, omdat het gebied van oudsher ingericht was om water zo snel mogelijk af te voeren.

Herstel natuur en waterhuishouding

Dit had grote gevolgen voor een aantal zeldzame planten en dieren in het gebied. In afstemming met Waterschap Brabantse Delta heeft Brabants Landschap bij dit project de verkennende gesprekken met de belanghebbenden en omwonenden gevoerd en zelf de grondverwerving voor haar rekening genomen.

Deze voorbereiding leidde tot goed resultaat: Dit najaar herstelde Waterschap Brabantse Delta de beek de Bijloop, die door het gebied loopt en hebben we in de Vloeiweide natte natuur ontwikkeld. Om ervoor te zorgen dat er meer stroming en meer zuurstof in de beek komt, is de bodem van de Bijloop omhoog gebracht. Daarnaast zorgen flauwe oevers voor de vestiging van een gevarieerde watergebonden oevervegetatie. Houtbundels in de beek zorgen voor meer variatie in de stroomsnelheid en houden zand en bladeren tegen die door de beek worden meegevoerd. De bladeren verteren, wat bepaalde (kleine) vissen en waterinsecten aantrekt. Daarnaast is de bovenste grondlaag van een aantal weilanden rondom de Bijloop afgegraven. Door het afgraven van deze fosfaatrijke laag krijgen de kenmerkende schraallandvegetaties weer volop kans. Door de verhoogde beekbodem kan het toestromende grondwater (kwelwater) nu vanuit de hogere delen in de wortelzone van deze vegetaties komen.

Al deze maatregelen zorgen ervoor dat zeldzame soorten zoals de moerassprinkhaan, het plantje teer guichelheil en vissen als het bermpje en de riviergrondel zich hier weer thuis kunnen gaan voelen. In het gebied zijn ook een aantal poelen aangelegd voor de kamsalamander.

Partners
Ook interessant
Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen