Werk-in-uitvoering-schop

In het kader van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant heeft Brabants Landschap in 2019 al verschillende percelen in en rond natuurgebied Gijzenrooi ingericht als nieuwe natuur. Eén perceel aan de Rielsedijk, tussen Geldrop en Eindhoven, was nog niet ingericht. In overleg met Waterschap De Dommel en gemeente Geldrop-Mierlo werd het inrichtingsplan daarvoor aangepast. De gemeente is nauw betrokken vanwege afspraken rond het woonwagencentrum. Inmiddels heeft Brabants Landschap ook ten zuiden van de Rielsedijk een perceel verworven voor realisatie van het Natuurnetwerk.

Nieuwe natuur Gijzenrooische Zegge deel 2

Waarom

De inrichting van betreffende percelen zorgt voor de uitbreiding van natuurgebied de Gijzenrooische Zegge. Door de aanleg van drie poelen en struweel wordt er broed- en landhabitat gecreëerd voor amfibieën (met name rugstreeppad). Samen met de houtsingels en enkele solitaire bomen wordt het huidige gaslandperceel ten noorden van de Rielsedijk omgevormd tot een structuurrijk perceel waar soorten zoals het oranje zandoogje en roodborsttapuit van profiteren. Op het akkerperceel ten zuiden van de Rielsedijk worden struweelhagen en een bomenrij aangeplant, waar o.a. de geelgors en kneu van zullen profiteren. Kortom, de inrichting van beide percelen zal zorgen voor meer variatie in het gebied en dus een verbetering van de ecologische waarde. 

Hoe

  • Perceel ten noorden van de Rielsedijk

Het grasland wordt extensief beheerd. Dat wil zeggen dat er enkele keren gemaaid wordt met afvoer van het maaisel. Begrazing vindt plaats met een laag aantal runderen. Zo zal een ‘kruiden- en faunarijk grasland’ ontstaan. Naast aanplant van houtsingels en solitaire bomen worden er ook twee ondiepe poelen/laagtes (ca. 0,40cm diep) gegraven. De Rielsche Loop en een zijsloot worden ondieper gemaakt. Later plaatst het waterschap een stuw om water langer vast te kunnen houden op het perceel (zonder effect op achterliggend gebied).

  • Perceel ten zuiden van de Rielsedijk

Dit perceel wordt omgevormd naar een extensief gebruikte akker, een ‘kruiden- en faunarijke akker’. Deze wordt afgewisseld met struweelhagen en een poel. Aan de randen van het perceel komt een bomenrij (populier) en struweel. Dit perceel ligt in een historisch waardevol landschap met oude esdekken. Er wordt zorg gedragen voor behoud van eventueel aanwezige archeologische waarden. Adviesbureau RAAP voert hier onderzoek naar uit. 

Zien

De percelen liggen aan weerszijden van de Rielsedijk tussen Eindhoven en Geldrop.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen