Patrijs

Op donderdag 13 juli, vond in polder de Oude Doorn bij Almkerk de Publieksexcursie PARTRIDGE – Brabant plaats. ‘De Oude Doorn’ is één van de twee aangewezen demonstratiegebieden in Nederland. Het gebied ‘Burgh-Sluis’ in Zeeland is het andere gebied. Beide demonstratiegebieden (elk ongeveer 500 hectare groot) hebben ook een referentiegebied, waar de monitoring op dezelfde manier wordt uitgevoerd, maar waar geen extra maatregelen worden genomen.

Op de bres voor boerennatuur!

In de Oude Doorn is sinds dit voorjaar ruim 7% van het oppervlak ingericht als habitat voor de patrijs en ander akkervogels. Het team achter het Interreg project liet de maatregelen in het veld zien, gaf uitleg over de tellingen en ging dieper in op biotoopbeheer. Zo’n 50 liefhebbers uit Brabant, Utrecht, Gelderland en Limburg  kwamen op de excursie af.

Interreg project ‘PARTRIDGE’
Brabants Landschap, Stichting Landschapsbeheer ZeelandHet Zeeuwse Landschap en Vogelbescherming Nederland hebben in oktober 2016 goedkeuring gekregen voor een groot grensoverschrijdend beschermingsproject om de boerenlandvogels te redden. Als ambassadeur, staat de patrijs hierin centraal. In Nederland is namelijk 95 procent van de patrijzen verdwenen als gevolg van schaalvergroting en intensivering van de landbouw. Ook in de ons omringende landen is de patrijs sterk in aantal afgenomen. Met PARTRIDGE willen natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland laten zien dat er op het moderne platteland nog wel degelijk toekomst is voor boerenlandvogels.

Combinatie van maatregelen
In het Land van Heusden en Altena zijn in het kader van PARTRIDGE speciale maatregelen genomen om de biodiversiteit op het boerenland te verbeteren. Keverbanken, wintervoedselgewassen, akkerranden, bloemblokken en struweelhagen moeten ervoor zorgen dat er het gehele jaar door voldoende voedselaanbod, schuilgelegenheid en broedgelegenheid is voor akkervogels. Jochem Sloothaak, projectcoördinator bij Brabants Landschap, legt uit dat de combinatie van bv. een keverbank met een bloemenblok ervoor zorgt dat de overlevingskans van akkervogels vergroot wordt. “Het gaat vooral om het aanbieden van jonge eiwitrijke kiemplantjes en het stimuleren van veel en verschillende soorten insecten. Hét voedsel voor (jonge) patrijzen en andere boerenlandvogels. Daarom wordt er ook insectenonderzoek uitgevoerd, want dat is dé basis van de voedselketen. We zien nu al fantastische resultaten in de potvallen! In de mengsels zitten naast granen en bloemen ook hoge tweejarige soorten zoals chicorei, kaardenbol, bladkool en honingklaver. Die zorgen voor een open structuur, maar toch voldoende dekking en wintervoedsel. Door gewassen 2 jaar te laten staan in plaats van jaarlijkse opnieuw te zaaien, ontstaat ‘winterdekking’, waardoor de kans op predatie afneemt.”

Planning
Over vier jaar (2020) moet er 30% meer biodiversiteit op het boerenland aanwezig zijn. Dat is één van de harde ‘targets’ in het project. Er is dan een ‘handboek’ ontwikkeld voor de maatregelen, de ruimtelijke verdeling en de aanpak van het beheer. Daarnaast wordt een gestandaardiseerde monitoring ontwikkeld en worden concepten uitgewerkt voor het betrekken van  boeren en omwonenden. Door middel van een sociaaleconomische studie wordt tenslotte  in kaart gebracht wat de beweegredenen zijn voor deelname aan agrarisch natuurbeheer, hoe het bedrijf eruit ziet en wat de verschillen zijn met de andere deelnemende landen.

Samenwerking
In Brabant wordt samengewerkt met ANV Altena-BiesboschNatuurbeschermingsvereniging AltenatuurWBE Land van Altena, Waterschap RivierenlandMolenstichting 'Het Land van Heusden en Altena' en de Provincie Noord-Brabant.

170720 StvZ beheer Oude Doorn kopie

Kaart hierboven: In demonstratiegebied Oude Doorn (+/- 600 hectare) is een breed scala aan maatregelen genomen om het habitat voor soorten van het boerland te verbeteren. De dooradering is nu ruim 7%, maar dit najaar wordt er nog meer beheer gecontracteerd met grondeigenaren om te groeien naar 10%.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen