Patrijs

LandschappenNL heeft samen met 11 organisaties in de Tweede Kamer een landschapspetitie aangeboden, met de oproep: ‘Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart!’. De petitie, met landschapskaart, werd overhandigd door directeur-bestuurder Hank Bartelink (LandschappenNL) en goed ontvangen door de in groten getale aanwezige Kamerleden, die hun paraaf zetten op die plekken op de kaart waar ze zich het meest thuis voelen. 

Zet het Nederlandse landschap weer op de kaart! 

Brabants Landschap is aangesloten bij de koepel LandschappenNL. Als organisatie voeren we allerlei projecten uit ten goede van het landschap.  

Landschapspetitie 

Aanleiding voor de petitie was, dat het hoog tijd wordt dat Nederland het landschapsbeleid krijgt dat het verdient. Zodat er weer een vitaal platteland ontstaat, met ruimte voor duurzame landbouw, voor natuur, voor water en waar ieder mens in een gezonde leefomgeving kan recreëren, sporten, ondernemen, zich veilig kan voelen en van het cultuurlandschap kan genieten. Bartelink: “Landschapsbeleid voor een gezonde toekomst van Nederland, hoort thuis in de ambitie van dit nieuwe kabinet”. 

Verbinding met landschap en streek 

Het rijke cultuurlandschap dat Nederland ooit kenmerkte, is het resultaat van eeuwenlange voedselproductie waarbij landschapselementen als hulp werden ingezet voor beschutting, geriefhout, erfafpaling en inscharen van vee. Mensen zagen hun ‘thuis’ in het streekeigen landschap. Tegenwoordig speelt landschap nog steeds een grote rol bij het oplossen van diverse ruimtelijke vraagstukken, alleen is het helaas te vaak de toevallige uitkomst van allerlei (andere) ruimtelijke doelen (zoals wonen, infra, energie, landbouw). Meer verantwoordelijkheid en regie hierbij zou uitkomst kunnen brengen, met de realisatie van de geplande groenblauwe dooradering als eerste noodzakelijke stap. 

Samen werken aan groenblauwe dooradering 

Als Brabants Landschap zijn we samen met Van Gogh Nationaal Park, de Brabantse gemeenten en grondeigenaren nauw betrokken bij de landelijke opgave groenblauwe dooradering. In de afgelopen eeuw is het aantal landschapselementen drastisch afgenomen en de gevolgen hiervan zijn momenteel duidelijk zichtbaar. Zo zien we al jaren dat soorten zoals kievit en patrijs in aantallen afnemen doordat hun leefgebied niet meer optimaal is. Om dit tij te keren is landelijk een extra investering in het landschap nodig. Samen met andere partners in het landschap is hiervoor het Aanvalsplan Landschap opgesteld. Doel van het aanvalsplan is het realiseren van 10% groenblauwe dooradering in het buitengebied in 2050. Het gaat hierbij om groene elementen zoals bomenrijen en kruidenrijke akkerranden, en blauwe elementen in de vorm van natuurvriendelijke oevers en poelen. 

Binnen Brabant zijn er allerlei mogelijkheden om als burger bij te dragen aan het landschap. Vanuit het Groenloket Brabant adviseren we boeren, burgers en buitenlui zodat zij een stap extra kunnen zetten voor hun omgeving. Zo is er de Stimuleringsregeling Landschap (StiLa) waar 52 gemeenten, de 4 waterschappen en de provincie Noord-Brabant samen budget voor inbrengen. Onlangs is bekend gemaakt dat er 8 miljoen euro beschikbaar is zodat boeren en particuliere grondeigenaren landschapselementen aan kunnen leggen. Zij kunnen via het Groenloket advies inwinnen over de mogelijkheden op hun grond. 

Begrotingsbehandeling 

De petitie is aangeboden in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van LNV. De aanwezige Kamerleden hebben aangegeven het landschap belangrijk te vinden en blijven bij de minister en de toekomstig minister de waarden van het landschap onder de aandacht brengen.  

Met deze petitie zijn de Kamerleden en -via hen- aan het toekomstige kabinet, opgeroepen om het Nederlandse landschap weer op de kaart te zetten. Meer weten; lees hier de petitietekst. 

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen