Werk-in-uitvoering-schop

De Brand is een bijzonder gebied met waterafhankelijke natuur in Udenhout / Biezenmortel. Het ligt aan de rand van de Loonse en Drunense Duinen en bestaat voornamelijk uit bos, grasland en moeras. In het westelijk deel van De Brand zijn de afgelopen jaren maatregelen genomen ten behoeve van natuurontwikkeling. Voor De Brand-Oost zijn nog natuurdoelstellingen te realiseren. Brabants Landschap heeft het initiatief genomen om hiermee aan de slag te gaan en werkt daarbij samen met Provincie Noord-Brabant en Waterschap De Dommel.

De Brand-Oost verbindt

De Brand-Oost wordt grofweg begrensd door de Gommelsestraat, de Biezenmortelsestraat en de beek de Zandleij. De Brand-Oost bestaat uit 79 ha bestaande natuur en 90 ha nog in te richten nieuwe natuur.

Projectgebied De Brand-Oost. Huizen / bouwblokken maken geen onderdeel uit van het plan!

Doelstellingen

 Voor De Brand-Oost zijn in het kort twee hoofddoelstellingen te benoemen:

  • Hydrologisch herstel

Dit doel bestaat uit verschillende onderdelen. De Brand is een zogenaamde Natte Natuurparel. Natte natuurparels zijn de belangrijkste, meest waardevolle, natte natuurgebieden in Brabant, waarvan sommige (zoals De Brand) verdroogd en/of te voedselrijk zijn geworden door fosfaten en stikstof (verzuring). Om de gewenste natuur te behouden, dan wel terug te laten keren, moet het gebied meer en langer water vasthouden en moet de waterkwaliteit worden verbeterd.

In De Brand is sprake van een groot verschil tussen droge en natte perioden. In de natte winterperiode komt het water tot vlak onder, aan of zelfs boven het maaiveld. Dit water bestaat behalve uit regenwater ook uit kwel dat waarschijnlijk van regionale oorsprong is uit het gebied ten zuidwesten van De Brand. De kwel kan in grote delen van De Brand tegenwoordig niet aan het maaiveld komen door een regenwaterlens (regenwater dat op het grondwater ligt en niet weg kan stromen (laterale afstroming)). Hierdoor wordt de ontwikkeling van kwelafhankelijke natuurwaarden beperkt.

De Brand heeft ook een belangrijke functie in het conserveren van water. In natte perioden helpt het gebied om wateroverlast te voorkomen. In droge perioden zorgt het gebied voor de beschikbaarheid van water voor natuur en landbouw.  

  • Uitbreiding en verbinding van natuurgebieden

De Brand is deel van het Natuurnetwerk Brabant (NNB.) Het doel van dit natuurnetwerk is om bestaande natuurgebieden met elkaar te verbinden door tussenliggende (landbouw)gronden in te richten en te beheren als natuur.

Met nieuwe verbindingen verbeteren de leefomstandigheden van planten en dieren. Zo kunnen dieren zich gemakkelijker verplaatsen om voedsel en soortgenoten te vinden. Tevens is de natuur beter bestand tegen invloeden van buiten. Met de inrichting van De Brand-Oost wordt een verbinding gemaakt tussen de natuurgebieden Leemputten en De Brand-West.

Het is niet altijd nodig dat alle percelen in beheer en / of eigendom zijn van een terreinbeherende organisatie. Natuur kan een onderdeel zijn binnen de agrarische bedrijfsvoering. Of particuliere eigenaren kunnen zelf natuur ontwikkelen. 

Looptijd project en planning

Momenteel werkt Brabants Landschap aan de planvorming, deze is naar verwacht eind 2024 gereed. Dan volgt de uitvoeringsfase met een looptijd tot naar verwachting 2027. 

 

Vragen? Neem contact op

David Lau
Projectleider

Partners

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen