Werk-in-uitvoering-schop

Het Kanunnikesven en het Rietven zijn twee vennen in het Schuttersbos, het bosgebied van de Stratumse Heide in Eindhoven. Met name het Kanunnikesven is erg bijzonder, vanwege het hoogveen in het midden van het ven. Het eilandje bestaat uit zogenaamd actief hoogveen. Dat wil zeggen dat de kenmerkende veenmossen nog veen vormen en dat het zichzelf in stand houdt. Actief hoogveen is zeldzaam in Nederland. In 2022 laat Brabants Landschap, in nauwe samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland, werkzaamheden uitvoeren aan beide vennen. Ter bescherming van de natuur worden een aantal gedeelten langs de rand van het ven afgesloten voor recreatie, maar het ven blijft beleefbaar!

Venherstel Kanunnikesven en Rietven

Bescherming van hoogveen

Op goed ontwikkeld hoogveen zijn heel specifieke en vrij extreme omstandigheden aanwezig waardoor er alleen specialistische planten kunnen groeien. Deze specialistische planten, zoals kleine veenbes, hoogveenveenmos, waterdrieblad en wateraardbei, zijn afhankelijk van zeer natte en zure omstandigheden. Omdat deze situaties schaars zijn, is het belangrijk het actieve hoogveen in het Kanunnikesven te beschermen.

De groei van berken en dennen op het eiland heeft er voor gezorgd dat de hoogveenbult aan de bodem is vastgegroeid. Maar het is juist belangrijk voor de vorming van hoogveen dat het vegetatiepakket kan meebewegen met schommelingen van het waterpeil. Daarom worden de bomen op het eiland verwijderd.

Naald- en loofbomen

Rondom het Kanunnikesven, en ook bij het Rietven, worden naaldbomen verwijderd. Zo ontstaat ruimte voor loofbomen zoals eik, beuk en berk. We doen dit om er voor te zorgen dat er meer regenwater in de vennen terecht kan komen. Naaldbomen verdampen meer water dan loofbomen. Ook worden naaldbomen niet kaal in de winter, waardoor regenwater heel moeilijk tot aan de bodem komt.

Het hout dat vrijkomt, blijft achter in het bos. Het dode hout biedt ruimte aan insecten en kleine zoogdieren. Bij de afbraak van het hout wordt de bodem gevoed en er wordt ook koolstof opgeslagen in de bodem. Dit versterkt de sponswerking van de bodem in de omgeving van de vennen.

Plaggen en recreatie

Op het eiland en in de randzone van het Kanunnikesven wordt een laagje van de bodem ‘afgeschraapt’, dit wordt plaggen genoemd. Hier kunnen nieuwe planten kiemen. Deze plekken, met onder andere dopheide, zonnedauw en moeraswolfsklauw, zijn kwetsbaar voor betreding. De recreatiedruk wordt gestuurd door sommige delen langs het ven af te sluiten. Het pad aan de zuidzijde van het Kanunnikesven wordt verlegd. Het ven blijft beleefbaar voor het publiek!

Planning

In juni 2022 worden de bomen die verwijderd moeten worden, gemarkeerd met verfstrepen. Vanaf half augustus worden de werkzaamheden op het eiland uitgevoerd en vanaf begin september rondom de vennen. De werkzaamheden zijn naar verwachting eind oktober 2022 afgerond.

Vragen? Neem contact op

Nick Jeurissen - fotograaf Roel Diepstraten
Nick Jeurissen
Beheerder

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen