Nieuws

Momenteel is de voorbereiding van de tweede restauratiefase van Fort Altena en Fort Giessen in volle gang. De mobilisatieloods wordt al gebruikt voor grotere evenementen zoals bruiloften en partijen, maar zal in de toekomst beter hierop ingericht zijn. Voor Fort Giessen, dat nu alleen een natuurfunctie heeft, laat Brabants Landschap op dit moment een verkennend plan opstellen.

Herbestemming mobilisatieloods Fort Altena
Voor het nieuwe ontwerp van de mobilisatieloods van Fort Altena schreef Brabants Landschap een prijsvraag uit. Deze werd voorgelegd aan drie vooraf geselecteerde bureaus.De architecten Koen van Heeswijk en Joris Hoogstede van architectenbureau ‘Koen van Heeswijk architecten’ kwamen met het winnende ontwerp, dat de loods in al zijn schoonheid behoudt en tegelijkertijd een eigentijdse functie geeft. Dankzij een gevel van glas zal vanaf de ‘verlichte’ feestlocatie een prachtig zicht ontstaan op het oude fort. 

Restauratie natuurfort Giessen
In de komende jaren staat ook de restauratie van Fort Giessen op de planning. Fort Giessen is een echt natuurfort, waar veel bijzondere dieren voorkomen, zoals watervleermuis en rugstreeppad, maar ook bijzondere flora zoals muurvaren. Het fort heeft een bijzondere cultuurhistorie en onlangs werden er een aantal groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog ontdekt. In het fort is een grote verzameling archeologische vondsten te bezichtigen, wat het fort zeer geschikt maakt voor (natuur)educatie. Om groepen schoolkinderen ook in de toekomst goed te kunnen ontvangen, liet Brabants Landschap voor Fort Giessen een restauratieplan opstellen.

Duurzame bestemming
De forten Altena, Bakkerskil en Giessen maken onderdeel uit van de ‘Nieuwe Hollandse Waterlinie’, een 19deeeuwse verdedigingslinie tussen de (voormalige) Zuiderzee en de Biesbosch. Brabants Landschap is al enkele jaren bezig met de restauratie van haar forten en heeft daarbij gezocht naar een duurzame, recreatieve en educatieve (natuur)bestemming.

Meer informatie over de restauratie van de forten
Wessel Zonneveld, bouwcoördinator Brabants Landschap
Telefoon: 0411 - 62 27 75
E-mailadres: wzonneveld@brabantslandschap.nl

Meer informatie over de forten