Eik

Ondersteuning gemeenten

Voor de gemeenten is er een interessante subsidieregeling beschikbaar vanuit de Provincie Noord-Brabant. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer ondersteunt gemeenten bij het hele proces. Maar ook vrijwilligersgroepen die samen met de gemeenten aan de ontsnippering van gemeentewegen willen werken kunnen rekenen op ondersteuning.

Subsidie ontsnippering gemeentewegen

 

De afgelopen dertig jaar is door infrabeheerders in deze provincie al veel werk gemaakt van het ontsnipperen van wegen, spoorwegen en waterwegen, oftewel het passeerbaar maken van deze infrastructuur voor de fauna. Zo zijn op tal van plaatsen bij snelwegen ecoducten gerealiseerd. Bij gemeentewegen gaat het echter veelal om voorzieningen zoals faunatunnels voor bijvoorbeeld dassen en andere marterachtigen, goten voor amfibieën en reptielen en eenvoudige voorzieningen zoals loopplanken bij bruggen. Sinds 1993 kent de provincie Noord-Brabant hiervoor een subsidieregeling. Daar is al volop gebruik van gemaakt. Er zijn echter nog veel knelpunten die om een oplossing vragen. In 2019 is in opdracht van de provincie een onderzoek uitgevoerd, o.a. naar de actuele ontsnipperingsopgave. Op basis hiervan heeft de provincie de knelpunten in kaart gebracht.

Subsidieregeling Natuur – Paragraaf 4, Faunapassages gemeentewegen

Gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant kunnen subsidie aanvragen om knelpunten op te lossen. Om voor subsidie in aanmerking te komen wordt voldaan aan een van de volgende vereisten:

  • Locatie staat als knelpunt op de Knelpuntenkaart;
  • Locatie betreft een bestaande weg die een ecologische verbindingszone kruist;
  • Locatie waar fauna frequent en aantoonbaar ten prooi valt aan het verkeer;
  • Uit een onderbouwing door een ecologisch deskundige blijkt dat de faunavoorziening noodzakelijk is.

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 57.500,- per aanvraag. Subsidie kan worden aangevraagd door gemeenten en waterschappen.

Meer informatie:

Lees meer over inhoud provinciale subsidieregeling Lees meer over ontsnippering

zandpad

Zandpaden

Onverharde wegen en paden in het agrarisch cultuurlandschap hebben vaak een cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve waarde. Vele zijn eeuwenoud. Vaak zijn het pareltjes tussen de weilanden en de akkers waar mensen graag wandelen. Denk aan de vele ommetjes waarbij dankbaar gebruik wordt gemaakt van deze paden.

Uit recent onderzoek is naar voren gekomen dat onverharde wegen ook een grote bijdrage kunnen leveren aan de biodiversiteit. Gemeenten spelen bij deze zandwegen een cruciale rol.

Leer meer over zandpaden

Mark Benders - fotograaf Roel Diepstraten
Mark Benders
Projectleider Landschapsbeheer
Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen