Werk-in-uitvoering-schop

Brabant telt bijna 2,5 miljoen inwoners en tienduizenden bedrijven. Als Brabants Landschap kijken we zorgvuldig naar al die belangen. Zonder onze eigen waarden te verliezen.

Samenwerkingen

Brabants Landschap zoekt de interactie op, betrekt mensen breed bij het werk en laat mensen genieten van wat de natuur, het landschap en het erfgoed hen te bieden heeft.

WEB Plantactie Plan Boom Erik van der Burgt

Samenwerkingspartners

Het Brabants Landschap werkt nauw samen met andere organisaties. Met elkaar houden we Brabant in alle opzichten aantrekkelijk. De natuur staat vaak onder druk. Natuurlijk kun je daar als organisatie fel tegenin gaan. Wij vind het echter effectiever om samen te kijken naar de beste oplossing en anderen mee te laten delen in de meerwaarde van natuur.

 

Andere sectoren

Daarom werken we samen met andere sectoren zoals recreatie, waterwinning, overheid en landbouw. Wij hebben hen wat te bieden. Zo zijn veel recreatieondernemers in hun omzet afhankelijk van natuur, zuivert natuur het water en kan de landbouw een belangrijke bijdrage leveren aan de natuurkwaliteit. Dankzij die instelling kon in tijden van grote bezuinigingen op natuur de aankoop van de Ecologische Hoofdstructuur in Brabant toch doorgaan. Op dit moment zoeken we samen met anderen naar nieuwe financieringsmodellen voor natuurbeheer.

Collega’s

Wij zijn niet de enige natuurbeheerder. Brabantse natuur wordt ook beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, overheidsinstanties zoals Defensie en particulieren. Inhoudelijk stemmen we beheer en beheerevaluatie met elkaar af. Zo controleren we het natuurbeheer bij particulieren en andersom. Ook komt het voor dat we, ter efficiëntie, onze grond laten beheren door een ander en andersom. Het Brabants Landschap denkt dat verschillende beheerders de natuur samen efficiënter beheren dan één grote organisatie. Juist door verschillend te zijn, houden elkaar scherp op gebied van financiën. Ondertussen staan we natuurlijk wel open voor andere ideeën.

Onthulling touchscreen bij Golden Tulip - Henk Pijnenburg

Ondernemers

De economische waarde van natuur is aanzienlijk. Zo is het ziekteverzuim van mensen die in een groenere omgeving wonen gemiddeld lager en is de toeristische sector in grote mate afhankelijk van natuur. Het Brabants Landschap is er voor de natuur zelf en niet om economische belangen veilig te stellen, maar regelmatig zien we mooie combinaties tussen natuur en economie. Een paar voorbeelden vind je hieronder. 

Natuur biedt tal van voordelen voor ondernemers. Het Brabants Landschap werkt graag met hen samen om dat voordeel te verzilveren. Uiteraard alleen zolang de natuur er ook wat aan heeft.

Vastgoed

Wij bezitten een groot aantal, vaak historische, panden in natuurgebieden. Het gebruik van zulke boerderijen, kastelen en andere bouwwerken is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis en sfeer van het gebied. Met dit vastgoedareaal bieden we ondernemers unieke huur- en pachtmogelijkheden. Zo bouwden we samen met ondernemende families aan unieke trouw- en vakantielocaties. Het aantal beschikbare panden is buitengewoon beperkt, maar voor nieuwe ideeën staan we zeker open. Randvoorwaarde is uiteraard dat de natuur, cultuurhistorie en beleefbaarheid behouden blijven of erop vooruitgaan.

Agrarisch gebruik

Een deel van de natuurgebieden van het Brabants Landschap heeft een agrarisch medegebruik. Zo laten we terreinen begrazen met grote grazers (runderen en paarden) en verpachten of verhuren we een deel van de akkers.. Vaak gaat het om biologische teelten, zoals het biologische graan wat door De Halm uit Heeswijk-Dinther gebruikt wordt voor biologische muesli. Van agrariërs, loonwerkers en andere betrokkenen verwachten we betrokkenheid bij natuurbehoud, andersom kunnen boeren uitgaan van een constructieve en begripvolle houding van ons.

Streekrekening Groene Woud

Het Groene Woud is een landschap van allure. Binnen dit gebied hebben we samen met diverse andere partijen een streekrekening. Ondernemers kunnen zo’n streekrekening openen bij de Rabobank, die vervolgens 5% van de rente uitkeert aan het streekfonds. De ondernemer toont maatschappelijke betrokkenheid, het landschap gaat er in kwaliteit op vooruit.

Sportevenementen

Natuur is een schitterend decor voor een spannend sportevenement zoals een hardloop- of mountainbiketocht. Zo lang onze natuurgebieden niet beschadigd raken, werken we daar graag aan mee. Voor de afweging en invulling van sportevenementen in onze terreinen gebruiken we het natuurzorgsysteem S(up)port for Nature van onder meer Probos en diverse sportorganisaties.

Andere ideeën

De mogelijkheden die ondernemers en wij elkaar bieden, hangen af van plaats en omstandigheid. In het groot werken we met de Sociaal Economiesch Raad in Brabant aan nieuwe verdienmodellen voor de natuur en in het klein denken we graag mee met een briljant idee van een ondernemer om de hoek.

Campagnebeeld Natuurwerkdag-2

LandschappenNL

Elke provincie heeft zijn eigen provinciale Landschap. Stuk voor stuk lokaal deskundig. En voor de rest weten we elkaar te vinden.

Aan kleinschaligheid en maatwerk kleven ook nadelen. Daarom is in 1989 het samenwerkingsverband de12Landschappen opgericht. De12Landschappen (Stichting Unie van Provinciale Landschappen) heeft mede aan de basis gestaan van het nieuwe samenwerkingsverband LandschappenNL. Per 1 januari 2016 zijn vrijwel alle activiteiten van De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland ondergebracht bij stichting LandschappenNL.

Binnen LandschappenNL worden de belangen van alle provinciale landschappen behartigd op landelijk niveau en inhoudelijk ondersteund, zodat we van elkaar kunnen leren. Ook pakken we gezamenlijk projecten aan. 

Uitreiking Cheque aan LandschappenNL

Nationale Postcode Loterij - samen maken we het verschil

De Nationale Postcode Loterij is in 1989 opgericht om goede doelen te steunen die werken aan een rechtvaardige, gezonde en groene wereld. De loterij werft fondsen voor haar goede doelen en geeft bekendheid aan hun werk.   

Bij de Postcode Loterij vormt je postcode je lotnummer. Daardoor win je samen met je buren. Inmiddels spelen 3 miljoen deelnemers mee met de loterij. Deelnemers maken maandelijks kans op honderdduizenden prijzen en steunen met minimaal 40 procent van de lotprijs jaarlijks 146 goededoelenorganisaties. Sinds de oprichting van de Postcode Loterij is ruim 7,6 miljard euro aan mens en natuur geschonken. LandschappenNL en vele andere organisaties ontvangen elk jaar steun. 

De Nationale Postcode Loterij en de VriendenLoterij vormen samen met de Postcode Loterijen in Groot-Brittannië, Zweden, Duitsland en Noorwegen de Postcode Lottery Group. De Postcode Lottery Group is met jaarlijks € 854 miljoen euro aan donaties één van de grootste private geldgevers aan goede doelen ter wereld. Goede doelen loterijen zijn als Nederlandse traditie opgenomen op de lijst Inventaris Immaterieel Erfgoed (UNESCO).

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen