Werk-in-uitvoering-schop

Nabij Breda vind je natuurgebied De Pannenhoef. In combinatie met aangrenzende natuurgebieden vormt het een uitgestrekt groen lint vanaf de Belgische grens tot aan Breda. Het gebied kent een lange en bewogen geschiedenis, die gekenmerkt wordt door ontginning, turfwinning, ontwikkeling van landgoederen en natuur. Een cruciaal gebied om te behouden, beschermen én herstellen.

In de jaren 30 van de vorige eeuw werd al begonnen met ontginning voor de aanleg van productiebossen en het omvormen tot landbouwgrond. De sporen hiervan zijn goed zichtbaar in het landschap. Nog steeds liggen er ontginningssloten die het water zo snel mogelijk het gebied uitvoeren. Door de snelle afvoer van water, het op grote schaal onttrekken van grondwater en een paar extreem droge zomers, heeft het hele gebied te lijden onder droogte. Brabants Landschap – eigenaar van Natte Natuurparel de Pannenhoef – ging aan de slag om de natuur te herstellen en verdroging tegen te gaan. Hydrologisch herstel is belangrijk voor het gebied, met name voor de waterafhankelijke natuur. De gemiddelde hoogste grondwaterstand is momenteel 40 centimeter beneden maaiveld, het laagste gemiddelde zelfs 120 centimeter.

We richtten ons op het verbeteren van de kwaliteit van de natuur, en het versterken en behouden van leefgebieden van kwetsbare soorten. Om dit te bereiken lag de focus op hydrologisch herstel. We werkten aan verschillende doelen:

  • Het herstellen van de oorspronkelijke contouren van het Hazenmerenven
  • Het tegengaan van de afstroom van water uit het Hazenmerenven, door het dempen van de naastgelegen sloot
  • Het vasthouden van meer water in het nabijgelegen gebied de Lange Maten 

Soortenrijkdom dankzij uitbreiding
Het Hazenmerenven is in 1900 nog goed zichtbaar op de kaart, omgeven door moeras, heide en beekdalen. In 1940 was het ven vrijwel volledig verdwenen door de oprukkende landbouw. Brabants Landschap herstelde het ven al deels in 2008. Door de aankoop van naastgelegen voormalige landbouwgronden konden we het ven weer uitbreiden naar zijn oorspronkelijke vorm: van 4 naar 10 hectare water. Het ven is afhankelijk van regenwater, vanaf de aangrenzende hogere grond stroomt water naar het ven. Langs het Hazenmerenven liep een diepe sloot die het water afvoerde. De sloot is gedempt, nu kunnen we meer water vasthouden in het gebied. De uitbreiding van het Hazenmerenven zorgt voor meer ruimte voor watervogels, amfibieën, libellen en oevervegetatie. Het is nu ook een geschikt leefgebied voor de heikikker en de vinpootsalamander. We hopen er binnenkort ook vlottende bies, moerashertshooi en wintertaling te zien.

Dit project werd uitgevoerd dankzij steun van het Cultuurfonds en de provincie Noord-Brabant.

Partners

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen