Werk-in-uitvoering-schop

Na de aanleg van nieuwe waterberging in het gebied Andelsch Broek / Pompveld, zetten Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland nu in op versterking van de natte natuur. Deelgebieden worden één geheel, historisch landschap keert terug en recreanten krijgen beter toegang. Op donderdag 11 juli hebben directeur van Brabants Landschap Jan Baan en heemraad van het waterschap Henk Driessen de eerste pomp uitgezet. Als het project afgerond is, wordt op een andere locatie een nieuwe pomp in werking gesteld. De werkzaamheden duren de rest van dit jaar.

Werkzaamheden in Pompveld / Andelsch Broek

Natura-2000 en Natuurnetwerk Brabant

Het gebied is van oudsher één van de laagst gelegen en dus natste delen van Altena, met bos en eendenkooien. Andelsch Broek / Pompveld is als Natura2000 gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en bovendien een Natte Natuurparel in Noord-Brabant. Bijzondere soorten als de bittervoorn en grote en kleine modderkruiper komen er voor.
De waterberging van zeven hectare kwam gereed in 2017. “Daarmee beperkten we het risico op wateroverlast in de omgeving”, zegt heemraad Henk Driessen van Waterschap Rivierenland. “Tegelijk komt het de natuur ten goede als we water vasthouden”, zegt directeur Jan Baan van Brabants Landschap. “Dat versterken we in deze tweede projectfase.”

Verleggen van de hoofdwatergang

Een belangrijke maatregel is het omleggen van een hoofdwatergang die nu nog een scheiding vormt tussen twee delen van het Pompveld. Door de watergang langs de oostelijke rand van het gebied te leggen, vormen de gebiedsdelen één leefgebied voor bijzondere soorten als de bittervoorn en grote en kleine modderkruiper. Jan Baan is erg trots op deze verandering. Tijdens de symbolische starthandeling vertelt hij waarom: “Ik ken het gebied nog van vóór de ruilverkaveling, toen de hoofdwatergang er nog niet lag. Dertig jaar geleden had ik al een plan gemaakt om deze brede watergang om het gebied heen te leggen. Het doorkruist een natuurgebied en belemmert vissen om zich te verspreiden. Maar de tijd was er toen nog niet rijp voor. Het is mooi dat het nu toch uitgevoerd wordt én dat er zoveel moderne technologie toegepast kan worden. Het is mede te danken aan het jonge, ambitieuze team van Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap dat hier aan werkt.”

De technologie waar Jan Baan naar verwijst, zijn de nieuwe stuwen en pompen, die allemaal een vispassage krijgen en waar dat kan, krijgen ze bovendien zonnepanelen voor het eigen energieverbruik. Nieuw is een vijzelgemaal die eveneens voor vissen te passeren is – een uniek element.

Overige grondverzetswerkzaamheden bestaan onder andere uit het optimaliseren van de helofytenfilter en het afgraven van de bovenlaag en het uitgraven van sloten. Verder worden er bomen geplant en er komen nieuwe wandel- en ruiterpaden, een parkeerplaats en een uitzichtpunt.

Volg de werkzaamheden

Op onze pagina ‘Werk in uitvoering’ kunt u dit project volgen. Later dit jaar wordt ook een excursie georganiseerd.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen