Nieuws

Uit metingen in 2017 bleek al een sterke toename aan insecten in nieuw voor de patrijs en andere akkervogels aangelegde keverbanken en bloemenblokken. Uit de monitoring in 2018 blijkt nu dat deze toename zich verder heeft doorgezet, waarmee de werking van deze maatregelen nog nadrukkelijker is bevestigd.

Meerjarig insectenonderzoek
In 2018 werd voor het tweede jaar onderzoek gedaan naar de bijdrage van maatregelen binnen het Interreg-project PARTRIDGE. Het Coördinatiepunt Landschapsbeheer bij Brabants Landschap heeft gekozen om vanuit het project, aanvullend op het reguliere agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb), keverbanken, bloemenblokken, patrijzenhagen en insectenrijk grasland aan te leggen. Dit in samenwerking met ANV Altena-Biesbosch en lokale boeren. Het uitgevoerde onderzoek richt zich op de aantallen en de soortenrijkdom aan insecten op percelen met keverbanken, bloemenblokken en op reguliere landbouwgrond. Hiervoor zijn klopmonsters genomen, zichtwaarnemingen uitgevoerd en bodemvallen geplaatst. De uitgebreide methode is terug te lezen in de rapportage.

Hoopgevende resultaten
Uit de cijfers blijkt dat in het tweede jaar de aantallen insecten bij de keverbanken zijn vervijfvoudigd ten opzichte van 2017. Het aantal insecten bij de keverbank is daarmee bijna 12 keer hoger dan op reguliere landbouwgrond. Bij de bloemenblokken bleek het aantal verdrievoudigd ten opzichte van 2017 en is daarmee 7 keer zo hoog dan op de referentiepercelen. Bovendien pieken de aantallen insecten bij de keverbanken en de bloemenblokken op het moment dat het aanbod aan insecten cruciaal is voor de overleving van akkervogelkuikens.

Ontwikkeling insecten

De soortenrijkdom aan insecten is in de keverbanken bijna verdubbeld ten opzichte van 2017. De diversiteit bleek ruim 3 keer groter dan op reguliere landbouwpercelen. Bij de bloemblokken is de soortenrijkdom relatief stabiel gebleven, maar nog altijd ruim 2 keer zo groot dan op de referentiepercelen.

Verbeterde winteroverleving
De extreem hoge stijging in aantallen insecten komt waarschijnlijk doordat de maatregelen ook afgelopen winter voor habitat zorgden. In de winter van 2016-2017 was dit namelijk nog niet het geval. Met deze hoge aantallen en diversiteit aan insecten is ook een sterk vermoeden dat natuurlijke plaagbestrijders gebruik maken van de keverbanken voor hun overwintering. Dit wordt bevestigd in Britse literatuur maar was nog niet aangetoond in Nederland.

Insecten 2017 2018

PARTRIDGE
Met het Interreg-project PARTRIDGE willen natuurorganisaties in Engeland, Schotland, Duitsland, België en Nederland in 10 demonstratiegebieden van elk 500 hectare laten zien dat er op het moderne platteland nog wel degelijk toekomst is voor de patrijs en andere akkervogels. Het insectenonderzoek binnen PARTRIDGE werd uitgevoerd in opdracht van Brabants Landschap en uitgevoerd door Maasarend advies. Het onderzoek zal in 2019 voor het derde jaar worden herhaald.

Meer info: https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/akkervogels/partridge  

Bekijk alle 4 de foto's

Foto's

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen