Nieuws

Jaarlijks voeren vrijwillige tellers verspreid in Brabant akker- en weidevogeltellingen uit. Doelstelling: het effect van agrarisch natuurbeheer meten op basis van aanwezige vogels. Zowel in de zomer als winter wordt er geteld. In het PARTRIDGE demonstratiegebied 'Oude Doorn' en het referentiegebied 'Genderen' zijn de tellingen specifiek voor de patrijs al van start gegaan. PARTRIDGE heeft als doel de algehele biodiversiteit op het boerenland te laten toenemen en te demonstreren hoe dit moet. Voor de voorjaarstelling van de patrijs, maar ook voor andere tellingen zijn we op zoek naar vrijwillige tellers.

Zeldzaam, maar niet afwezig
Patrijzen zijn prachtige en interessante akkervogels, maar ze laten zich niet gemakkelijk zien. Tijdens broedvogelkarteringen, waarbij in maar liefst 7 telrondes het gebied wordt afgestruind, is een waarneming van patrijzen helaas nog altijd zeldzaam. Dat wil niet zeggen dat ze er niet zitten, want het leeuwendeel van hun leven zitten ze verscholen tussen struiken of gewassen. Je ziet ze beter als je de velden afspeurt nadat het heeft gesneeuwd óf als je aan het begin van het jaar in het donker gaat luisteren. Van die laatste gelegenheid maken wij gebruik.

Hoe gaat een telling in zijn werk?
Langs vaste routes wordt een uur vóór zonsopkomst of een uur ná zonsondergang het geluid van een roepend mannetje afgespeeld via een geluidsbox. Wordt een roepende patrijs waargenomen, dan wordt deze genoteerd op de veldkaart. De telling vindt in duo-vorm plaats, waarbij tegelijkertijd vijf transecten gemonitord worden. De telling vindt begin februari plaats, dit lijkt vroeg, maar juist dan is de paarvorming begonnen en verklappen de haantjes (mannetjes) hun aanwezigheid. Door de tellingen jaarlijks op precies dezelfde manier uit te voeren kan worden aangetoond of agrarisch natuurbeheer werkt voor de noodlijdende patrijs. Een volledige instructie is onder dit bericht te vinden (Geluidstelling_Patrijs).

Ook in Gemert, Hilvarenbeek en Reusel worden patrijzentellingen uitgevoerd. Onze soortencoördinator Jochem Sloothaak is vanaf het begin betrokken bij de tellingen. “Elk jaar als ik voor het eerst weer m’n wekker moet zetten kijk ik toch uit naar de volgende ochtend. Het heeft iets spannends om in het donker door de polder te lopen. Als er patrijzen reageren op ons geluid is dat altijd een prachtig moment. En zelfs zonder waarnemingen is het begin van de dag iets magisch.

Meer informatie en aanmelden
Met het PARTRIDGE-project willen we laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om het tij voor de patrijs te keren. Daarnaast nemen nationale en internationale kennisuitwisseling en voorlichting over de bescherming van de patrijs aan boeren, beleidsmakers en het grote publiek een belangrijke plaats in het project in. Maar, er zijn meer kerngebieden voor akkervogels in Brabant. Daarom wil Brabants Landschap samen met de Agrarische Collectieven op meer plaatsen tellingen gaan uitvoeren. Hiervoor zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die willen helpen. Wil je een keer mee op pad in Altena, Gemert of Hilvarenbeek? Stuur dan even een email naar jsloothaak@brabantslandschap.nl 

Patrijzen tellen met VARA Vroeg Vogels
VARA Vroege Vogels heeft een leuke radio-item gemaakt over de tellingen. Deze is hier terug te luisteren: Zeldzame patrijzen tellen. 

 

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen