Nieuws

In het Pompveld, een natuurreservaat van Brabants Landschap midden in het Land van Heusden en Altena, is medio oktober een wietplantage van 50 planten opgerold.

BOA's
Al sinds juni was bekend dat ze er stonden, maar er werd net zo lang gesurveilleerd tot de identiteit van de kweker achterhaald kon worden. Daarvoor hebben ‘Buitengewone Opsporings Ambtenaren’ (BOA’s) maandenlang in de desbetreffende griend wacht gehouden. De een is in dienst van Brabants Landschap, de ander in die van Staatsbosbeheer. Deze BOA’s hebben regelmatig een bezoek gebracht aan de desbetreffende griend. Ook zijn diverse getuigen gehoord welke bruikbare informatie hadden.

Goed voorbeeld van samenwerking
Vanwege steeds verder terugtredende politie in het buitengebied is het belangrijk dat deze BOA’s nauw samenwerken om dit soort criminaliteit tegen te gaan. Zowel in het Pompveld als in het hele Land van Heusden en Altena werkt Brabants Landschap hierin succesvol samen met Staatsbosbeheer.