Soortenbescherming

Sommige soorten hebben het moeilijk in Brabant. De provincie wil hen beschermen door het hele leefgebied een impuls te geven, via zogenaamde leefgebiedplannen en bijbehorende subsidies.

Het Brabants Landschap heeft een aantal van die subsidies aangevraagd om door te geven aan anderen. Neem voor meer informatie, ook voor advies, contact op met onze coördinator soortenbescherming Jochem Sloothaak: jsloothaak@brabantslandschap.nl

ErvenPlus
In navolging op een aantal succesvolle (maar relatief kleine) erfvogelprojecten in onder andere Boekel, Oirschot en Kempenland, is in 2016 een Brabantbreed project gestart, genaamd ErvenPlus. Het doel van dit project is om Brabantse erven 'biodiverser' in te richten. Sinds 2016 zijn twee rondes van het project geweest. Begin 2022 start ErvenPlus 3.0. Het project is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de provincie Noord-Brabant en diverse gemeenten.


LAL – Leefgebiedplan Agrarisch Landschap

Voor de bescherming van die soorten in het agrarische landschap hebben wij een grote subsidie gekregen. Deze subsidie mogen gemeenten, waterschappen en (agrarische) natuurverenigingen gebruiken om maatregelen voor specifieke soorten te nemen. Voorwaarde is wel dat er altijd vrijwilligers bij betrokken zijn en al het geld wordt besteed aan de biotoopverbetering zelf. Het gaat dan bijvoorbeeld om het opknappen van een amfibieënpoel, een muur voor solitaire bijen of een kleiplaats voor zwaluwen.

 

Regeling Rustzones
Door vrijwillige weidevogelbescherming komt de overgrote meerderheid van de weidevogelnesten uit, maar vervolgens hebben de kuikens geen schuilgelegenheid. Juist die overleving van kuikens is cruciaal voor het voortbestaan van weidevogels. Daarom leggen we samen met vrijwilligersgroepen rustzones aan rond nesten van grutto, wulp, tureluur en gele kwikstaart. Zo’n rustzone is een stuk land waar bijvoorbeeld niet wordt gemaaid. Boeren krijgen een vergoeding voor de inkomsten die ze hierdoor mislopen. Die vergoeding wordt door Brabants Landschap uitgekeerd via de regeling rustzones.

 

Project 'Kansen voor de Kievit'
De kievit gaat achteruit in Brabant. Van die vogels die nog over zijn gebleven broedt 85% op bouwland (akkers en dergelijke), waar kuikens continu gevaar lopen. Braakstroken en het uitstellen van bewerkingen vergroot de overleving enorm. Boeren kunnen, in samenwerking met lokale weidevogelgroepen, een vergoeding krijgen als ze hulp bieden aan kieviten. Het Brabants Landschap keert deze vergoeding uit.

 

Maatregelen voor de patrijs
Ten opzichte van 1960 is slechts 5% van de patrijzen in Nederland over. Toch is Brabant nog altijd een top-provincie voor deze akkervogel. Het jaar 2013 was door SOVON en Vogelbescherming Nederland uitgeroepen tot het 'Jaar van de Patrijs'. Landschapsbeheer Zeeland en Brabants Landschap voeren sinsdien extra beschermingsmaatregelen uit voor deze soort. Vogelwerkgroepen tellen verder de patrijzen in 't veld om een goed beeld te krijgen van de verspreiding. Wilt u als vogelwerkgroep of Agrarische Natuurvereniging meedoen met de tellingen of zelf iets voor de patrijs doen? Bekijk dan onderstaande documenten.

 

Voor meer informatie: Jochem Sloothaak: jsloothaak@brabantslandschap.nl

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen