Fort Giessen

Ligging: ten zuidwesten van Giessen 
Opmerkelijk: meidoornhaag als prikkeldraad

Fort Giessen maakt onderdeel uit van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (NHW). Het werd gebouwd rond 1880 en diende om een aanval op Woudrichem af te slaan. Dat is er (gelukkig) nooit van gekomen, hoewel het fort tijdens de mobilisatie in de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wel bemand was.

Beleef de militaire functie
In 1926 verloor Fort Giessen zijn militaire functie, maar bleef het in gebruik als opslagplaats van leger, politie en douane. Het hoofdgebouw is nu in gebruik bij de natuurvereniging Altenatuur en de Archeologische Vereniging van het Land van Heusden en Altena. De meidoornhagen, eens bedoeld om de vijand te hinderen, zijn nu ideale broedplaatsen voor vogels. En de muren bieden plaats aan allerlei soorten muurplanten. De bomvrije bijgebouwen dienen als overwinteringsplaats en kraamkamer van vleermuizen.

Daarom naar Fort Giessen
  • Wandelroute rond het fortterrein, bereikbaar via de Heuvelkamp in Giessen
  • Beleef de geschiedenis tijdens een wandeling 
Voorzieningen
Algemeen
  • Oppervlakte: 12 hectare