Organisatie

Brabants Landschap staat voor natuurbescherming dichtbij huis. Niet alleen in eigen natuurgebieden, maar ook daarbuiten. Met een kleine werkorganisatie en veel samenwerking, streven wij onze doelen na.

Terreinbeheer en landschapsbeheer
Organisatorisch bestaat Brabants Landschap uit twee takken: terreinbeheer en landschapsbeheer (zie foto hieronder). Terreinbeheer gaat over aankoop, beheer en ontwikkeling van natuurgebieden en historische gebouwen. Landschapsbeheer daarentegen gaat over het vergroten van de biodiversiteit en aantrekkelijkheid van het landelijk gebied. Dit gebeurt vooral door het geven van advies en het verstrekken van subsidies aan agrariërs en particulieren.

Groepsfoto Coördinatiepunt Landschapsbeheer 2020

Medewerkers Coördinatiepunt Landschapsbeheer (v.l.n.r.) Jan Baan (uit dienst), Karel Voets, Carlo Braat, Jochem Sloothaak, Linda de Haas, Cyrille Larosch, Ferdinand ter Schure, Fien Oost, Marco Renes, Arjen Stoop, Ernst-Jan van Haaften, Angela Huijden en Marjolein Jellema.

Werkorganisatie
Bij Brabants Landschap werken ongeveer 60 medewerkers. Het merendeel daarvan werkt buiten in het veld aan het beheer van onze natuurgebieden. Het landschapsbeheer wordt uitgevoerd door de 11 medewerkers van het Coördinatiepunt Landschapsbeheer. Op het kantoor in Haaren werkt een klein team aan werkzaamheden als administratie, beheerplanning, communicatie en het ondersteunen van de medewerkers in het veld. De dagelijkse leiding is in handen van een directie met een directeur en adjunct-directeur.

Bestuur
Het Brabants Landschap is een stichting met een algemeen bestuur en een hoofdbestuur. Het algemeen bestuur is een verzameling van mensen uit alle geledingen van de Brabantse samenleving die affiniteit hebben met ons werk. Dit bestuur komt minimaal twee keer per jaar bijeen. Uit het algemeen bestuur is een hoofdbestuur gekozen. Zij zijn feitelijk het dagelijks bestuur en vergaderen vaker.

Adviescommissies
Bij het beheer van onze natuurgebieden worden we geadviseerd door een externe beheercommissie. Deze bestaat uit onafhankelijke deskundigen op het gebied van natuurbeheer. Als klankbord voor het Coördinatiepunt Landschapsbeheer fungeert het 'Overleg Landschapsbeheer'. Deze overleggroep bestaat uit vertegenwoordigers van diverse maatschappelijke organisaties, Provincie, waterschappen en gemeenten.

De12Landschappen en Landschapsbeheer Nederland
Elke provincie heeft een organisatie die zich met hart en ziel inzet voor de bescherming van natuur en landschap. Anders dan in onze provincie, is dit in de meeste provincies onderverdeeld in twee aparte organisaties. Deze provinciale organisaties worden door één centrale koepelorganisatie ondersteund; LandschappenNL. Zij behartigen de belangen van natuur en landschap op een landelijk niveau.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)
Brabants Landschap is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 
Dit geldt ook voor de Stichting Ons Landschap, welke is opgericht om middelen te verwerven voor de Stichting het Noordbrabants Landschap.
Op deze website vindt u alle informatie die hiervoor van belang is.
Stichting het Noordbrabants Landschap: contactgegevens | RSIN-nummer: 2864873
Stichting Ons Brabants Landschap: contactgegevens | RSIN-nummer: 6946410
Het jaarverslag voor beide stichtingen is ineengeschoven. Hierin leest u meer over onze doelstelling, bestuurssamenstelling, beloningsbeleid (beloning vindt plaats op basis van de CAO bos en natuur), uitgeoefende activiteiten en de financiën.
De hoofdlijn van ons beleid is beschreven bij kernactiviteiten en in ons beleidsplan.

Documenten

Preview Statuten BL771 KB Download
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen