Werk-in-uitvoering-schop

De Vloeiweide ligt tussen Effen en Rijsbergen. Brabants Landschap en waterschap Brabantse Delta gaan de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide herstellen. Zo gaan we verdroging tegen en vergroten we de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren in de regio. 

Herstel van natuur en waterhuishouding

Aanpak

In opdracht van en samen met het waterschap en Brabants Landschap voert Adviesbureau Kragten onderzoeken uit. Ook het ontwerp voor de veranderingen in het gebied wordt verder uitgewerkt. De plannen komen in een Projectplan Waterwet te staan. Dat plan ligt (verwacht januari 2021) 6 weken ter inzage zodat belanghebbenden kunnen reageren. Als het Algemeen Bestuur van het waterschap het Projectplan Waterwet vervolgens vaststelt, kan de uitvoering van start.

Resultaat

Natuurnetwerk Brabant 

Het deel van de Vloeiweide waar we ons op richten is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel van het Natuurnetwerk Brabant is het verbinden van natuurgebieden en het uitbreiden van leefgebieden voor planten en dieren. Door natuurgebieden te verbinden kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen om te overleven en om zich voort te planten. Dat versterkt de biodiversiteit. 

Natte Natuurparel

De provincie Noord-Brabant heeft het gebied bij de Vloeiweide aangewezen als Natte Natuurparel. Een Natte Natuurparel is een gebied waarin de natuur sterk afhankelijk is van het waterpeil en de waterkwaliteit. We kijken daarom naar het waterpeil, het grondwater en de stroming van de Bijloop. Als waterschap zien we kansen voor het verbeteren van waterkwaliteit volgens de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met een aangepaste beek kunnen we regenwater beter en langer in het gebied vasthouden. Dat gaat verdroging tegen.

Kortom:

  • We werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, in lijn met de Europese Kaderrichtlijn water
  • Als de Vloeiweide natter wordt, krijgen planten die er oorspronkelijk groeiden een betere overlevingskans
  • We hopen het gebied geschikt en toegankelijk te maken voor diersoorten als de kamsalamander, icarusblauwtje, rietvoorn en paling  

Wat merk je ervan?

De komende periode voert bureau Kragten onderzoeken uit in het gebied, zoals bodemonderzoeken. Deze informatie gebruiken we voor het ontwerp. Tijdens de werkzaamheden proberen we overlast zo veel mogelijk te voorkomen.

Partners
Ook interessant
Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen