Werk-in-uitvoering-schop

De Vloeiweide ligt tussen Effen en Rijsbergen. Brabants Landschap en Waterschap Brabantse Delta gaan de natuur en waterhuishouding in een deel van de Vloeiweide herstellen. Zo gaan we verdroging tegen en vergroten we de overlevingskansen voor bijzondere planten en dieren in de regio. 

Herstel van natuur en waterhuishouding

Natuurnetwerk Brabant 

Het deel van de Vloeiweide waar we ons op richten is door de provincie Noord-Brabant aangewezen als onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Het doel van het Natuurnetwerk Brabant is het verbinden van natuurgebieden en het uitbreiden van leefgebieden voor planten en dieren. Door natuurgebieden te verbinden kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen om te overleven en om zich voort te planten. Dat versterkt de biodiversiteit. 

Natte Natuurparel

Daarnaast is dit deel van de Vloeiweide aangewezen als Natte Natuurparel. Een Natte Natuurparel is een gebied waarin de natuur sterk afhankelijk is van het waterpeil en de waterkwaliteit. We kijken daarom naar het waterpeil, het grondwater en de stroming van de Bijloop. Waterschap Brabantse Delta ziet kansen voor het verbeteren van waterkwaliteit volgens de eisen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Met een aangepaste beek kan regenwater beter en langer in het gebied vastgehouden worden. Dat gaat verdroging tegen.

Kortom:

  • We werken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, in lijn met de Europese Kaderrichtlijn water
  • Als de Vloeiweide natter wordt, krijgen planten die er oorspronkelijk groeiden een betere overlevingskans
  • We hopen het gebied geschikt en toegankelijk te maken voor diersoorten als de kamsalamander, icarusblauwtje, rietvoorn en paling  

Lees meer op de website van Waterschap Brabantse Delta

Bekijk de infographic

Vloeiweide Natte Natuurparel aanleg9

Oplevering

Begin november 2022 zijn de werkzaamheden afgerond. Het is nu aan de natuur om zich te gaan ontwikkelen!
Het gebied waar de werkzaamheden zijn uitgevoerd, is niet toegankelijk voor publiek. De aanpassingen zijn onder andere bedoeld voor planten en dieren. En die hebben rust nodig om zich te ontwikkelen. Door alleen te wandelen op de officiële wandelpaden stoor je de planten en dieren niet. Wijk daar niet van af. 

Zien hoe het geworden is?Bekijk de foto's in het nieuwsbericht

Partners

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen