Werk-in-uitvoering-schop

Na de aanleg van nieuwe waterberging in het gebied Andelsch Broek en het verbinden van het Pompveld en Andelsch Broek, zetten Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland nu in op de inrichting van het natuurgebied. In het tweede kwartaal van 2024 worden werkzaamheden uitgevoerd in het Natura2000-gebied.

Nieuwe natuur in het hart van Altena

Waarom

Andelsch Broek / Pompveld is als Natura2000-gebied onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland en bovendien een Natte Natuurparel in Noord-Brabant. Het is een waardevol nat gebied, gelegen tussen intensief beheerde weilanden en akkers. Pompveld wordt getypeerd als 'peilhorst', dit betekent dat het water in dit gebied hoger staat dan in het omliggende landbouwgebied. Dit is al ruim honderd jaar zo, het verschil werd groter tijdens de ruilverkaveling in de jaren 50. In het gebied komen bijzondere vissoorten als de bittervoorn en grote en kleine modderkruiper voor.
De werkzaamheden worden om meerdere redenen uitgevoerd:  

  • Het behalen van Natura2000-doelen. Dat houdt in: Uitbreiding en kwaliteitsverbetering van het leefgebied van de grote modderkruiper, en behoud van de omvang en kwaliteit van het leefgebied van kleine modderkruiper en bittervoorn.
  • Verdrogingsbestrijding Pompveld en Andelsch Broek, i.v.m. status Natte Natuurparel.
  • Inrichten nieuwe natuur voor Natuurnetwerk Brabant.
  • Uitvoeren boscompensatie.
  • Uitbreiden recreatieve mogelijkheden. 

Hoe

Waterschap Rivierenland en Brabants Landschap werken al langer samen aan de natuurontwikkeling in het gebied. Tijdens de eerste fase van het project werd een waterbergingsgebied gerealiseerd aan de Lage Oldersdijk, waarmee het leefgebied van de grote en kleine modderkruiper en bittervoorn werd vergroot. De tweede fase bestond uit het verbinden van de gebieden Pompveld en Andelsch Broek, wat ervoor zorgt dat vissen kunnen migreren. In de derde en laatste fase gaan we het laatste stuk landbouwgebied inrichten. Hierna is het volledige Natura 2000 gebied optimaal ingericht voor de doelstellingen.

We voeren werkzaamheden uit om verschillende natuurtypen te realiseren, zoals vochtig hooiland, haagbeuken- en essenbos, rivier- en beekbegeleidend bos en dynamisch moeras. We gaan het waterpeil in het gebied verhogen, duikers en stuwen verwijderen, watergangen aanbrengen en andere verondiepen, poelen aanleggen en een vispassage realiseren. 

Daarnaast maken we het gebied nog toegankelijker voor wandelaars. Met de aanleg van een wandelpad, een uitkijkheuvel en een educatieplek wordt het natuurgebied nog beleefbaarder.

Planning

Het werk aan de derde fase start rond april 2024. In het vierde kwartaal van 2024 zijn de werkzaamheden afgerond. 

Zien

Het Andelsch Broek / Pompveld ligt tussen de wegen Midgraaf, Biesheuvelweg, Eendenveld en Lage Oldersdijk in de gemeente Altena.

Tijdlijn

Pompveld / Andelsch Broek

Partners

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen