Op vrijdag 3 februari vond in de gemeente Landerd, bij D’n Oven (familie Schraven), de officiële aftrap plaats van het project ErvenPlus. Een project dat dit jaar in 22 gemeenten van start gaat. In de gemeente Landerd gingen de voorbereidingen van dit project al ruim een jaar geleden van start.

De belangstelling in Landerd is overweldigend. Met 60 deelnemers (waarvan 33 agrariërs!) die reeds bezocht zijn, en nog 15 op de wachtlijst, is het project een grandioos succes.

Meer biodiversiteit op de erven
Jan Baan, directeur bij Brabants Landschap, Jochem Sloothaak, coördinator soortenbescherming en Marco Renes, soortenmedewerker bij het Coördinatiepunt Landschapsbeheer benadrukten het belang van het boerenerf als leefgebied voor erfbewoners: zoals zwaluwen, mussen, uilen en vleermuizen (de erfbewoners). De erven zijn de afgelopen decennia steeds kaler en ‘netter’ geworden. Dat is jammer, want deze aansprekende soorten gaan in aantal hard achteruit en zijn juist zo belangrijk als natuurlijke bestrijders van muggen, vliegen en muizen. Door het ErvenPlus project komt er weer meer biodiversiteit op de Landerdse erven.

Erfscans
Inmiddels zijn er 171 aanmeldingen binnen gekomen van mensen die hun erf beschikbaar stellen voor een Erfscan. Aan de hand van die scan is te achterhalen welke beplanting op het erf van meerwaarde is en welke soortgerichte maatregelen nodig zijn. Denk aan gemengde hagen, fruitbomen, bloemenstroken, nestkasten, vleermuisvoorzieningen, hooiruiters en modderplaatsen (laatste specifiek voor zwaluwen).

Samenwerking tussen boeren en natuurpartijen
"Natuurpartijen zijn niet per definitie tegen de boer en in de kern zijn boeren niet tegen natuur, en dat kan ook niet, want dan zouden ze tegen zichzelf zijn!", sprak Peter Stroeken van de ZLTO-afdeling Landerd. "Ze zijn immers te zeer afhankelijk van de natuur. Dat 33 van de 60 deelnemers agrariër zijn dat zegt genoeg." Veldcoördinator Jan Ottens van ANV De Maashorstboeren voegde eraan toe: "Agrarische natuurverenigingen kunnen hierin de mooie rol vervullen van verbindende factor. Een rol die nog meer en beter opgepakt zou mogen worden door de Agrarische natuurverenigingen. Het ErvenPlus project is hiervoor een uitermate geschikt middel.”  

Helpende handen gezocht!
Leden van lokale uilen- of andere vogelwerkgroepen zijn van harte uitgenodigd om mee te gaan met de Erfscans. Het is leuk en leerzaam en bovendien kennen lokale groepen de erfeigenaren soms persoonlijk. Na de scan volgt een ErvenPlus-plan met een inrichtingstekening en een begroting. Als erfeigenaren akkoord zijn met het ErvenPlus-plan, wordt het plantgoed aan huis geleverd, maar voor de plaatsing van de nestkasten zoekt Brabants Landschap nadrukkelijk de hulp van lokale uilenwerkgroepen, weidevogelgroepen of andere vrijwilligers. Het plaatsen van deze nestgelegenheden is vakwerk en mag niet in conflict zijn met al aanwezige steenuilen- of kerkuilenkasten. Omdat nu langzamerhand duidelijk wordt welke gemeenten daadwerkelijk mee gaan doen is de volgende stap om mensen te zoeken die willen helpen.

Informatie en aanmelden
Heeft u enige vogelkennis en heeft u twee rechter handen? Meldt u dan via erfvogelsbrabant@gmail.com

Fotoverantwoording
Boven:
 Op deskundige wijze wist Marco Renes (Brabants Landschap) de aanwezigen te boeien. Door samenwerking van boeren en natuurpartijen draagt het project ErvenPlus bij aan een mooier en leefbaarder platteland. 

In bericht: Peter Schraven (links) plant samen met Jan Baan (midden) (Brabants Landschap) en Jan Ottens de laatste meidoorn als onderdeel van van de 150 meter lange meidoornhaag. De meidoorn werd direct naast de zojuist geplaatste torenvalkkast op het boerenerf van Peter.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen