Aan-de-tekentafel

Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie hebben beroep ingesteld tegen de vergunning voor het vergroten van de drinkwaterwinning Gilzerbaan. In september 2023 is dit beroep behandeld door de rechtbank in Breda. Recent volgde een tussenuitspraak. 

Tussenuitspraak uitbreiding drinkwaterwinning Gilzerbaan

Verder onderzoek naar mogelijke effecten op natuurwaarden Regte Heide is noodzakelijk.

Vergunning voor extra onttrekking

Aan de Gilzerbaan in Tilburg wordt drinkwater gewonnen door Brabant Water. In 2020 is door de Provincie een vergunning Wet Natuurbescherming afgegeven voor het vergroten van de onttrekking van 14,7 miljoen m³/jaar naar 18 miljoen m³/jaar. Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie hebben beroep ingesteld tegen deze vergunning.

Zorgen over verdroogde natuur

Door het snel en efficiënt afvoeren van water en het omvangrijke gebruik van grondwater voor drinkwater, industrie en landbouw zijn grote delen van Brabant structureel verdroogd. In combinatie met de gevolgen van stikstofneerslag en klimaatverandering is dit een van de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies.

Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie maken zich ernstig zorgen om ontwikkelingen waarbij meer grondwater onttrokken wordt, zeker bij reeds verdroogde natuurgebieden. In dit geval gaat het om de uitbreiding met ruim 20% van een al grote grondwateronttrekking, op korte afstand van het natuurgebied Regte Heide.

De natuurwaarden van de Regte Heide staan nu al onder druk door verdroging. Er zijn de afgelopen jaren verschillende maatregelen uitgevoerd om dit te verbeteren, en aanvullende maatregelen zijn in voorbereiding. Maar de recente droge jaren laten zien dat het gebied zeer kwetsbaar is voor verdere verdroging.

Onderzoek laat volgens Brabants Landschap en Brabantse Milieufederatie zien dat de extra waterwinning zou leiden tot een verdere daling van de grondwaterstand onder het natuurgebied de Regte Heide. Natuurschade is hierbij niet uit te sluiten. Dat is de reden dat beroep is aangetekend tegen deze vergunning.

Inhoud tussenuitspraak

Door de rechtbank is geconcludeerd dat op basis van bestaande onderzoeken onvoldoende duidelijk wordt of negatieve natuureffecten zijn uit te sluiten. Daarom is een onafhankelijke partij gevraagd hier aanvullend onderzoek naar te doen. Zolang er geen definitieve uitspraak is, heeft de rechtbank bepaald dat er geen extra grondwater mag worden gewonnen op deze locatie.

Werken aan herstel van de grondwaterstand

Het oplossen van de verdroging is in Brabant een grote opgave. Daarom hebben partners in Brabant afspraken gemaakt om te komen tot een duurzamer grondwatersysteem. Er is een Grondwaterconvenant (2021) gesloten, en een belangrijk advies uitgebracht door de Adviescommissie Droogte: Zonder water geen later (2022). Samen met andere partijen zijn we nu aan het werk om maatregelen te nemen die gaan zorgen voor een omslag naar een steeds duurzamer grondwaterbeheer.

Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie zijn ervan overtuigd dat het zorgen voor voldoende drinkwater kan samengaan met het behoud en versterking van de natuur. Wel is een transitie in de drinkwatervoorziening nodig: het gebruik van drinkwater uit grondwater kan worden beperkt. Bedrijven en huishoudens kunnen zuiniger met water omgaan en voor een deel van de behoefte (niet-menselijke consumptie) kan regenwater worden gebruikt. Water kan ook meer worden hergebruikt. En meer drinkwater kan worden bereid uit oppervlaktewater in plaats van grondwater. Deze omslag in het omgaan met grondwater is ook aangegeven in het advies van de Adviescommissie Droogte.

Gratis welkomstpakket met natuurgids

Word beschermer

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen