Patrijs

Het tweede monitoringsjaar van het insectenonderzoek binnen het Interreg-project PARTRIDGE toont aan dat insectenpopulaties in agrarisch gebied explosief toenemen door de aanleg van keverbanken (verhoogde ruggen op het land) en bloemenblokken.

Explosieve toename in tweede jaar

Het insectenonderzoek
In 2017 is in het kader van het Interreg-project PARTRIDGE een onderzoek gestart naar de effecten van nieuw aangelegde keverbanken en bloemenblokken. Er is gekeken naar de soortenrijkdom en de aantallen insecten op en nabij de maatregelen. De biotoopverbeterende maatregelen moeten de gehele biodiversiteit binnen 10 demonstratiegebieden laten stijgen met minstens 30%. Binnen het Interreg-project PARTRIDGE wordt bij alle inventarisaties een vergelijking gemaakt met een referentiegebied waar geen maatregelen zijn genomen.
Insecten vormen, samen met planten, de basis van de voedselketen en zijn essentieel voor die gehele biodiversiteit. Met een combinatie van bodemvallen, klopmonsters en zichtwaarnemingen worden jaarlijks de insecten gemonitord van april tot halverwege september.

Akker met maatregelen2
Foto: Akker met maatregelen (links: keverbank, midden: braakstrook, rechts: bloemenblok)

Direct succes in 2017
De conclusies na het eerste monitoringsjaar in 2017 zijn positief over de effecten van de maatregelen. Er kan worden gesteld dat, al in het eerste jaar van aanleg van de maatregelen, een substantiële verhoging van de soortenrijkdom (diversiteit) en het aantal insecten (massa) heeft plaats gevonden. De stijgende lijn in het aantal insecten begon op het cruciale moment voor de kuikens van akkervogels. Kuikens van de ambassadeursoort patrijs worden eind mei geboren en zijn de eerste drie weken volledig afhankelijk van een groot aanbod aan insecten. In 2017 zijn op alle locaties met maatregelen ruim drie keer zo veel soorten kevers aangetroffen dan op locaties zonder maatregelen. Een uitgebreide rapportage van het onderzoek is op 22 juni overhandigd aan Jan Baan. 

Explosieve toename in tweede jaar
Uit het onderzoek - uitgevoerd door ecologisch adviesbureau Maasarend, Praktisch in ecologie! geholpen door diverse studenten - blijkt dat er duidelijke verschillen waar te nemen zijn met de eerste meetmomenten in 2017 (zie figuur). Met name op de keverbanken is sprake van een explosieve toename van het aantal insecten. Ze ‘scoren’ hoger dan de bloemenblokken afzonderlijk. De onderzochte keverbanken zijn aangelegd in combinatie met een bloemenblok. De hogere aantallen insecten op de keverbanken zijn daarom een aanwijzing dat een combinatie van maatregelen een positiever effect heeft. 

Grafiek2

 

Binnen PARTRIDGE werken Brabants Landschap, het Zeeuwse Landschap, Landschapsbeheer ZeelandVogelbescherming Nederland, landbouwers, agrarische collectieven, wildbeheereenheden en vogelwerkgroepen samen om te laten zien dat een hoge biodiversiteit en moderne landbouw hand in hand kunnen gaan.


www.northsearegion.eu/partridge

www.maasarend.nl

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen