Werk in uitvoering

De Krombeemden in het dal van de Poppelsche Leij, net ten zuiden van Goirle, zijn door de Provincie aangewezen als ‘Natte Natuurparel’. De huidige natuurwaarden zijn in dit zwaar bemeste cultuurland niet hoog, de potentiële des te meer. De natuurontwikkeling die daarvoor gepleegd wordt, komt niet alleen de Krombeemden ten goede, maar ook de aanliggende Regte Heide, een ‘Natura 2000’-gebied (= een bijzondere Europese status). Want, door het kwelwater in de beemden langer vast te houden, zijgt minder water weg uit de hoger gelegen heide. Denk aan de ‘wet van de communicerende vaten’: een staaltje van verdrogingsbestrijding.

Wat gaat we doen:
Eerst gaan we de in het verleden gegraven afwateringssloten en -greppels dempen. Daarna wordt de voedselrijke toplaag, wel zo’n 40.000 m³, afgegraven. Aan de oostzijde van het gebied krijgt de Leij over een lengte van 300 meter een nieuwe loop. Wanneer daarvoor de nodige gronden zijn verworven, krijgt ook de Leij bínnen de Krombeemden zijn oude kronkelende loop terug. Voor de recreatie wordt een wandelpad en vogelobservatiepunt aangelegd.

Waarom:
Na de werkzaamheden zet zich een ontwikkeling in naar moeras en vochtig hooiland, m.a.w. naar een meer natuurlijk beekdallandschap. Door groepsgewijs ook nog eens struiken als meidoorn en sleedoorn aan te planten, scheppen we de voorwaarden voor vestiging van vogels als de grauwe klauwier.

Wanneer:
De werkzaamheden vinden plaats van december 2013 tot maart 2014.

Met wie:
Brabants Landschap werkt in dit project samen met Waterschap de Dommel (opdrachtgever) en de Firma Paulissen (aannemer, uitvoerder van de werken).

Kijken:
Vanuit het zuiden over de Nieuwkerksedijk aan de rechterzijde.

Vragen:
Bij onze beheerder Wim de Jong en op de website van Waterschap De Dommel.

Verder lezen:
Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen