Werk in uitvoering

De Rielloop is een smalle, rechte beek die stroomt van de Strabrechtse Heide naar de Kleine Dommel in Heeze. Het gebied rondom de Rielloop is van oudsher een moeras, met veel afwisseling in planten en dieren. Eind jaren ‘40 werd het moeras omgezet naar grasland voor de landbouw. Waterschap De Dommel voert werkzaamheden uit op ons terrein zodat hier weer een moeras kan ontstaan.

Update 18 november 2021

De werkzaamheden aan de Rielloop en Kleine Dommel schieten op. De aannemer start vanaf nu met de afvoer van grond. Daarvoor zijn er transportroutes uitgezet en is er een omleidingsroute (adviesroute) voor fietsers. Lees meer op de website van het waterschap.

Waterschap De Dommel heeft een mooie foto gepubliceerd van de werkzaamheden. 
Rielloop luchtfoto

Wanneer 
Het project start eind september 2021 en duurt ongeveer een half jaar.

Waarom 
Het werk bij de Rielloop maakt onderdeel uit van het project "de Kleine Dommel – Heeze". De aanpassingen zijn nodig om de maatregelen die in 2017 zijn uitgevoerd, helemaal te laten werken.

Er werden in dat project bochten (meanders) gegraven in de Kleine Dommel zodat de rechte beek weer kan gaan kronkelen. Ze zijn nog niet aangesloten en de 'oude', rechte Kleine Dommel ligt er nog steeds. Dat komt omdat toen nog niet alle percelen in het laag gelegen dal van de Rielloop aangekocht waren. Dat is nu wel het geval.

Door het jarenlange landbouwkundige gebruik in het dal van de Rielloop is een fosfaatrijke toplaag ontstaan van enkele tot meerdere decimeters dikte. We streven naar de ontwikkeling van groot zeggenmoeras, conform het Provinciaal Natuurbeheerplan. In de huidige omstandigheden is het gebied hiervoor te voedselrijk en de grondwaterstand te laag. Uit eerder uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat met afplaggen van 30 à 40 cm de juiste omstandigheden worden aangetroffen die potentie bieden voor dotterbloemhooiland, grote zeggenmoeras en vochtig hooiland. Er ontstaan geen permanente plassen op het maaiveld vanwege afwateringsmogelijkheden via de (detail)ontwatering in het gebied.

Hoe
Een stuk van circa 12 hectare langs de Rielloop wordt afgegraven. Daarbij wordt gekeken naar de fosfaatgehalten in de bodem en er wordt rekening mee gehouden dat het water af kan stromen. De grond die vrijkomt wordt deels gebruikt om het rechte stuk van de Kleine Dommel te dempen. De rest van de grond wordt afgevoerd. In overleg met de omgeving zijn transportroutes aangewezen en is er een omleidingsroute voor fietsers ingesteld. Op de website van Waterschap De Dommel staat een kaart.

Met wie
Waterschap De Dommel voert het project uit. De realisatie van het project wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Noord-Brabant, het Groen Ontwikkelingsfonds Brabant B.V. en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Meer informatie
Kijk op www.dommel.nl/rielloop. Of neem contact op met de beheerder van Brabants Landschap, Mari de Bijl. Tel. 06-52318830

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen