Werk in uitvoering

Brabants Landschap beheert in de Land van Heusden en Altena de forten Altena, Bakkerskil en Giessen. De laatste was dringend aan restauratie toe met als gevolg dat in 2014 het plan is opgesteld om het fort als rijksmonumentaal fort te restaureren.

Wanneer:
In oktober 2017 is de laatste hand gelegd aan de restauratie van het fort en de artillerieloods. Een aanzienlijke bijdrage ontvingen we van de provincie Noord-Brabant, waardoor in februari al begonnen kon worden met de restauratie van de artillerie- of genieloods. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de ruime parkeerplaats achter de loods. Ook het Educatief Park WO1 krijgt al goed vorm met een trekpondje tussen het fort en het parkje. Dit laatste dankzij de hulp van enthousiaste vrijwilligers.

Waarom:
Fort Giessen is in 1972 al in beheer gekomen van Brabants Landschap, vanwege de aanwezige natuurwaarden van het fort. Dertig jaar later werd Fort Giessen door het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie genomineerd als  Werelderfgoed, vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde. Met recht dus een natuurfort met een diversiteit aan bijzondere cultuurhistorie, een mooie verzameling archeologische vondsten en recent de ontdekking van veel verborgen groepsschuilplaatsen uit de Eerste Wereldoorlog. Dit alles maak het fort uitermate geschikt voor basisscholen met als speerpunt natuur- en cultuureducatie en opening voor publiek onder begeleiding. Brabants Landschap onderkent hierin de noodzaak van het zo jong mogelijk in aanraking brengen va de jeugd met natuur en de geschiedenis van de omgeving, opdat waardering ontstaat en de motivatie voor behoud op komende generatie wordt overgedragen.

Hoe:
De restauratie van Fort Giessen betrof een casco restauratie. Dit houdt in dat vooral de buitenkant opgeknapt zijn. Het metselwerk opknappen was een belangrijk onderdeel van deze restauratie. Verroeste duimen, waaraan de luiken hangen, zijn verwijderd, kapot natuursteen hersteld of vervangen en de luiken zijn in de werkplaats uit elkaar gehaald, waarna de rotte delen vervangen zijn. Daarnaast zijn er ook veel maatregelen getroffen voor vleermuizen, zoals:

  • Isolatie aanbrengen in de vloer van Remise A
  • Bevochtigingssysteem in de kelder en het vleermuizenreservaat (Remise B)
  • Meer wegkruipplekken voor vleermuizen
  • Creëren van nieuwe invliegopeningen

Ronald van Os, ecoloog bij Vos Natuurbeheer, begeleidde dit proces .

Naast herstelwerkzaamheden en maatregelen voor de vleermuizen wordt in het hoofdgebouw ook een ruimte ingericht voor een tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog. Op het buitenterrein wordt momenteel gestalte gegeven aan een park ter nagedachtenis aan de Eerste Wereldoorlog, met aangrenzend een wandelpad. Deze wandelroute is gesubsidieerd en wordt opgenomen in het bestaande wandel- en fietsknooppuntennetwerk.

Met wie:
In samenwerking met natuurbeschermingsvereniging Altenatuur, Archeologische Vereniging Land van Heusden en Altena, vrijwilligers Johan Koekoek en John Kollen wordt dit project mede mogelijk gemaakt.

Vragen:
Wessel Zonneveld, bouwcoördinator bij Brabants Landschap via  wzonneveld@brabantslandschap.nl
Of bel Kantoor Brabants Landschap 0411 - 622 775 (tijdens kantooruren)

Verder lezen