Werk in uitvoering

Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland werken samen aan de inrichting van natuurgebied Andelsch Broek / Pompveld. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme regenval en de natuurwaarden worden versterkt.

Update

Mei 2017 is de open plas van de waterberging vrijwel gereed. Daarmee is de eerste fase van het project 'waterberging en natuurwaarden in Andelsch Broek / Pompveld' voltooid. Daarna wordt verder gewerkt aan maatregelen die de (natte) natuurwaarden van het gebied versterken.

Wanneer

De plannen voor herinrichting zijn al enkele jaren in de maak. In 2014 stelde de Dienst Landelijk Gebied (DLG) vast hoe het gebied er uit kon gaan zien. De aanleg van de waterberging is gereed in juni 2017. Dat kan al helpen bij hoosbuien in de zomer van 2017. Dit is de eerste fase van het project. Daarna wordt verder gewerkt aan maatregelen die de (natte) natuurwaarden van het gebied versterken.

Waarom

Dit is van oudsher een laaggelegen en dus nat gebied in het land van Altena, met bossen en eendenkooien. Bij extreme hoosbuien, die steeds vaker worden verwacht, leidt dat tot hoge waterstanden. In het natuurgebied is dat prima, maar in de naastgelegen polder Den Duijl leidt dat tot wateroverlast. Door extra waterberging aan te leggen, wordt dat risico beperkt. Door meer water vast te houden in het natuurgebied, worden daar de natuurwaarden versterkt. Dat is belangrijk omdat Andelsch Broek / Pompveld als Natura2000 gebied onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur en bovendien een Natte Natuurparel. Bijzondere soorten als de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper komen hier voor. 

Hoe

Als eerste wordt het natuurgebied uitgebreid met zeven hectare waterberging. Die meet 21.000 kubieke meter bij een stijging van het waterpeil van 30 centimeter. De waterberging bestaat deels uit open water, deels uit een kleinschalig slotenpatroon zoals dat al eeuwen hier bestaat. Tegelijk wordt onderzocht hoe het gehele natuurgebied meer water kan vasthouden, meer water kan ontvangen en verdroging kan worden tegengegaan. Het gebied krijgt meer variatie in landschappen: van vochtig hooiland tot essenbos en moeras. Ook voor recreatie wordt het Pompveld aantrekkelijker. Deze maatregelen moeten in 2018 hun beslag krijgen.

Met wie

Brabants Landschap werkt nauw samen met Waterschap Rivierenland, de gemeenten Woudrichem en Aalburg, Provincie, agrariërs en andere belanghebbende partijen. Het project wordt gerealiseerd met financiële steun van de Provincie Noord-Brabant.

Vragen

Simon Opic, projectleider Waterschap Rivierenland, s.opic@wsrl.nl Of tel (0344) 649 362.

LOGO Wsrl2

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen