Werk-in-uitvoering-schop

Op Landgoed Baest, ten noorden van het Wilhelminakanaal in Oirschot, heeft Brabants Landschap twee percelen aangekocht en ingericht. Met de aankoop van deze ca. 12 hectare grond, grenzend aan reeds bestaande eigendommen van Brabants Landschap, wordt het Natuurnetwerk Brabant uitgebreid. Daarnaast kan met de inrichting de Natte Natuurparel de Beerze worden versterkt.

Nieuwe natuur op Landgoed Baest

Waarom

Met bijdragen van het Groen Ontwikkelfonds Brabant hebben we de volgende natuurtypen gerealiseerd: droog schraalgrasland, kruiden- en faunarijk grasland, vochtig bos, struweel en een poel. De inrichting draagt ook bij aan een aantrekkelijk, kleinschalig landschap. Het vormt een samenhangend geheel met de omliggende natuurgronden.

Hoe

Het projectgebied bestaat uit een grasland (een voormalig poloveld) en daar omheen naald- en loofbos. De uitgevoerde inrichtingsmaatregelen hebben effect op de hydrologie van de projectlocatie; het gebied wordt natter. Dit is afgestemd met Waterschap De Dommel en die staat positief tegenover deze verandering.

Inrichtingsmaatregelen
Op het kruiden- en faunarijk grasland zijn (groepjes) solitaire bomen en struweel geplant en is een poel aangelegd. De poel vormt een voortplantingsbiotoop voor amfibieën zoals bruine kikker, boomkikker en kamsalamander. De bomen en struiken zorgen voor afwisseling in het landschap, voedsel, beschuttingsmogelijkheden en uitkijkposten.

Voor het realiseren van het vochtig bos is een deel van de naaldbomen gekapt. Hier zijn loofbomen en struiken zoals zomereik, winterlinde, hazelaar, zwarte els, lijsterbes, gewone vlier, hondsroos, Gelderse roos en kardinaalsmuts voor terug geplant. Dit zijn de toekomstige zaadbomen. De loofbomen verbeteren de strooisellaag en houden vocht en nutriënten beter vast in de bodem. Door meer diversiteit wordt het geheel sterker en is er minder kans op ziektes. Ook zijn er enkele greppels gedempt om meer water vast te houden.

Aan de rand van het bos is struweel geplant. Dit zorgt voor een minder scherpe overgang van de bosrand naar het grasland. Deze overgang is erg belangrijk voor soorten zoals vlinders (kleine ijsvogelvlinder, eikenpage), broedvogels en kleine zoogdieren.

De graslanden bieden kansen voor vlinders zoals kleine vuurvlinder en hooibeestje en planten als gewone brunel, muizenoor en klein vogelpootje.

Bekijk het inrichtingsplan

Planning

In september 2021 werd gestart met de uitvoering van de herinrichting. Het plantwerk wordt begin 2022 afgerond.

Ook interessant 

De projectlocatie ligt dichtbij de Heilige Eik in Oirschot. Hier liggen verschillende wandelpaden die ook langs deze projectlocatie komen. 

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen