Werk-in-uitvoering-schop

Brabants Landschap en Waterschap Rivierenland werken samen aan de inrichting van natuurgebied Andelsch Broek / Pompveld. Het gebied kan straks meer water bergen bij extreme regenval en de natuurwaarden worden versterkt.

Waarom

Dit is van oudsher een laaggelegen en dus nat gebied in het land van Altena, met bossen en eendenkooien. Bij extreme hoosbuien, die steeds vaker worden verwacht, leidt dat tot hoge waterstanden. In het natuurgebied is dat prima, maar in de naastgelegen polder Den Duijl leidt dat tot wateroverlast. Door extra waterberging aan te leggen, wordt dat risico beperkt. Door meer water vast te houden in het natuurgebied, worden daar de natuurwaarden versterkt. Dat is belangrijk omdat Andelsch Broek / Pompveld als Natura2000 gebied onderdeel is van de Ecologische Hoofdstructuur en bovendien een Natte Natuurparel. Bijzondere soorten als de bittervoorn en de kleine en grote modderkruiper komen hier voor. 

Hoe

Als eerste wordt het natuurgebied uitgebreid met zeven hectare waterberging. Die meet 21.000 kubieke meter bij een stijging van het waterpeil van 30 centimeter. De waterberging bestaat deels uit open water, deels uit een kleinschalig slotenpatroon zoals dat al eeuwen hier bestaat. Tegelijk wordt onderzocht hoe het gehele natuurgebied meer water kan vasthouden, meer water kan ontvangen en verdroging kan worden tegengegaan. Het gebied krijgt meer variatie in landschappen: van vochtig hooiland tot essenbos en moeras. Ook voor recreatie wordt het Pompveld aantrekkelijker. Deze maatregelen moeten in 2018 hun beslag krijgen.

Planning

De plannen voor herinrichting zijn al enkele jaren in de maak. In 2014 stelde de Dienst Landelijk Gebied (DLG) vast hoe het gebied er uit kon gaan zien. De aanleg van de waterberging is gereed in juni 2017. Dat kan al helpen bij hoosbuien in de zomer van 2017. Dit is de eerste fase van het project. Daarna wordt verder gewerkt aan maatregelen die de (natte) natuurwaarden van het gebied versterken.

Cookies

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat je relevante content te zien krijgt. Als je meer wil weten over deze cookies, raadpleeg onze Cookie policy. Bij akkoord op deze cookie policy geef je Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze website. Klik op “Instellingen aanpassen” om je voorkeuren te wijzigen. Als je meer wil weten over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens, raadpleeg dan onze Privacyverklaring

Cookies accepteren Instellingen aanpassen