Gijzenrooische Zegge, deel 2

In het kader van de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant heeft Brabants Landschap in 2019 al verschillende percelen in en rond natuurgebied Gijzenrooi ingericht als nieuwe natuur. Eén perceel aan de Rielsedijk, tussen Geldrop en Eindhoven, was nog niet ingericht. In overleg met Waterschap De Dommel en gemeente Geldrop-Mierlo werd het inrichtingsplan daarvoor aangepast. De gemeente is nauw betrokken vanwege afspraken rond het woonwagencentrum. Inmiddels heeft Brabants Landschap ook ten zuiden van de Rielsedijk een perceel verworven voor realisatie van het Natuurnetwerk.

Wanneer
Naar verwachting wordt de inrichting eind 2020 of begin 2021 afgerond.

Waarom
De inrichting van betreffende percelen zorgt voor de uitbreiding van natuurgebied de Gijzenrooische Zegge. Door de aanleg van drie poelen en struweel wordt er broed- en landhabitat gecreëerd voor amfibieën (met name rugstreeppad). Samen met de houtsingels en enkele solitaire bomen wordt het huidige gaslandperceel ten noorden van de Rielsedijk omgevormd tot een structuurrijk perceel waar soorten zoals het oranje zandoogje en roodborsttapuit van profiteren. Op het akkerperceel ten zuiden van de Rielsedijk worden struweelhagen en een bomenrij aangeplant, waar o.a. de geelgors en kneu van zullen profiteren. Kortom, de inrichting van beide percelen zal zorgen voor meer variatie in het gebied en dus een verbetering van de ecologische waarde.

Hoe
- Perceel ten noorden van de Rielsedijk:
Het grasland wordt extensief beheerd. Dat wil zeggen dat er enkele keren gemaaid wordt met afvoer van het maaisel. Begrazing vindt plaats met een laag aantal runderen. Zo zal een ‘kruiden- en faunarijk grasland’ ontstaan. Naast aanplant van houtsingels en solitaire bomen worden er ook twee ondiepe poelen/laagtes (ca. 0,40cm diep) gegraven. De Rielsche Loop en een zijsloot worden ondieper gemaakt. Later plaatst het waterschap een stuw om water langer vast te kunnen houden op het perceel (zonder effect op achterliggend gebied).

- Perceel ten zuiden van de Rielsedijk:
Dit perceel wordt omgevormd naar een extensief gebruikte akker, een ‘kruiden- en faunarijke akker’. Deze wordt afgewisseld met struweelhagen en een poel. Aan de randen van het perceel komt een bomenrij (populier) en struweel. Dit perceel ligt in een historisch waardevol landschap met oude esdekken. Er wordt zorg gedragen voor behoud van eventueel aanwezige archeologische waarden. Adviesbureau RAAP voert hier onderzoek naar uit.

Zien
De percelen liggen aan weerszijden van de Rielsedijk tussen Eindhoven en Geldrop.

Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van het gebied: Mari de Bijl, tel. 06 - 52 31 88 30

Cookie policy

Brabants Landschap gebruikt cookies om bijvoorbeeld de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies ga dan naar brabantslandschap.nl/cookie-policy. Bij akkoord op deze cookie policy geeft u Brabants Landschap toestemming voor het gebruik van optimale cookies op onze websites. Klik op “Instellingen aanpassen” om uw voorkeuren te wijzigen.

Cookies accepteren Instellingen aanpassen